Exodus 39:41
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
899 [e]בִּגְדֵ֥י
biḡ-ḏê
and the garmentsN-mpc
8278 [e]הַשְּׂרָ֖ד
haś-śə-rāḏ
of ministryArt | N-ms
8334 [e]לְשָׁרֵ֣ת
lə-šā-rêṯ
to ministerPrep-l | V-Piel-Inf
6944 [e]בַּקֹּ֑דֶשׁ
baq-qō-ḏeš;
in the holy [place]Prep-b, Art | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
899 [e]בִּגְדֵ֤י
biḡ-ḏê
garmentsN-mpc
6944 [e]הַקֹּ֙דֶשׁ֙
haq-qō-ḏeš
the holyArt | N-ms
175 [e]לְאַהֲרֹ֣ן
lə-’a-hă-rōn
for AaronPrep-l | N-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
899 [e]בִּגְדֵ֥י
biḡ-ḏê
garmentsN-mpc
1121 [e]בָנָ֖יו
ḇā-nāw
his sons'N-mpc | 3ms
3547 [e]לְכַהֵֽן׃
lə-ḵa-hên.
to minister as priestsPrep-l | V-Piel-Inf

Hebrew Texts
שמות 39:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶת־בִּגְדֵ֥י הַשְּׂרָ֖ד לְשָׁרֵ֣ת בַּקֹּ֑דֶשׁ אֶת־בִּגְדֵ֤י הַקֹּ֙דֶשׁ֙ לְאַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן וְאֶת־בִּגְדֵ֥י בָנָ֖יו לְכַהֵֽן׃

שמות 39:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן׃

שמות 39:41 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן׃

שמות 39:41 Hebrew Bible
את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the woven garments for ministering in the holy place and the holy garments for Aaron the priest and the garments of his sons, to minister as priests.

King James Bible
The cloths of service to do service in the holy place, and the holy garments for Aaron the priest, and his sons' garments, to minister in the priest's office.

Holman Christian Standard Bible
and the specially woven garments for ministering in the sanctuary, the holy garments for Aaron the priest and the garments for his sons to serve as priests.
Treasury of Scripture Knowledge

cloths

Exodus 39:1 And of the blue, and purple, and scarlet, they made cloths of service, …

Exodus 31:10 And the cloths of service, and the holy garments for Aaron the priest, …

the holy

Exodus 28:2 And you shall make holy garments for Aaron your brother for glory …

Links
Exodus 39:41Exodus 39:41 NIVExodus 39:41 NLTExodus 39:41 ESVExodus 39:41 NASBExodus 39:41 KJVExodus 39:41 Bible AppsExodus 39:41 Biblia ParalelaExodus 39:41 Chinese BibleExodus 39:41 French BibleExodus 39:41 German BibleBible Hub
Exodus 39:40
Top of Page
Top of Page