Genesis 46:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]אֵ֣לֶּה ׀
’êl-leh
ThesePro-cp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
[were] the sonsN-mpc
3812 [e]לֵאָ֗ה
lê-’āh,
of LeahN-proper-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whomPro-r
3205 [e]יָֽלְדָ֤ה
yā-lə-ḏāh
she boreV-Qal-Perf-3fs
3290 [e]לְיַעֲקֹב֙
lə-ya-‘ă-qōḇ
to JacobPrep-l | N-proper-ms
  בְּפַדַּ֣ן
bə-p̄ad-dan
inPrep
6307 [e]אֲרָ֔ם
’ă-rām,
Padan AramPrep | N-proper-fs
854 [e]וְאֵ֖ת
wə-’êṯ
together withConj-w | Prep
1783 [e]דִּינָ֣ה
dî-nāh
DinahN-proper-fs
1323 [e]בִתּ֑וֹ
ḇit-tōw;
his daughterN-fsc | 3ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
5315 [e]נֶ֧פֶשׁ
ne-p̄eš
the personsN-fsc
1121 [e]בָּנָ֛יו
bā-nāw
his sonsN-mpc | 3ms
1323 [e]וּבְנוֹתָ֖יו
ū-ḇə-nō-w-ṯāw
and his daughtersConj-w | N-fpc | 3ms
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֥ים
šə-lō-šîm
[were] thirtyNumber-cp
7969 [e]וְשָׁלֹֽשׁ׃
wə-šā-lōš.
and threeConj-w | Number-fs

Hebrew Texts
בראשית 46:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣לֶּה ׀ בְּנֵ֣י לֵאָ֗ה אֲשֶׁ֨ר יָֽלְדָ֤ה לְיַעֲקֹב֙ בְּפַדַּ֣ן אֲרָ֔ם וְאֵ֖ת דִּינָ֣ה בִתֹּ֑ו כָּל־נֶ֧פֶשׁ בָּנָ֛יו וּבְנֹותָ֖יו שְׁלֹשִׁ֥ים וְשָׁלֹֽשׁ׃

בראשית 46:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה ׀ בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל־נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃

בראשית 46:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלה ׀ בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל־נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃

בראשית 46:15 Hebrew Bible
אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah; all his sons and his daughters numbered thirty-three.

King James Bible
These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padanaram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.

Holman Christian Standard Bible
These were Leah's sons born to Jacob in Paddan-aram, as well as his daughter Dinah. The total number of persons: 33.
Treasury of Scripture Knowledge

Leah.

Genesis 29:32-35 And Leah conceived, and bore a son, and she called his name Reuben: …

Genesis 30:17-21 And God listened to Leah, and she conceived, and bore Jacob the fifth son…

Genesis 35:23 The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, …

Genesis 49:3-15 Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength, …

Exodus 1:2,3 Reuben, Simeon, Levi, and Judah…

Numbers 1:1-54 And the LORD spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle …

Numbers 10:1-36 And the LORD spoke to Moses, saying…

Numbers 26:1-65 And it came to pass after the plague, that the LORD spoke to Moses …

with his.

Genesis 30:21 And afterwards she bore a daughter, and called her name Dinah.

Genesis 34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bore to Jacob, went out …

Links
Genesis 46:15Genesis 46:15 NIVGenesis 46:15 NLTGenesis 46:15 ESVGenesis 46:15 NASBGenesis 46:15 KJVGenesis 46:15 Bible AppsGenesis 46:15 Biblia ParalelaGenesis 46:15 Chinese BibleGenesis 46:15 French BibleGenesis 46:15 German BibleBible Hub
Genesis 46:14
Top of Page
Top of Page