Genesis 8:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּל־
kāl-
EveryN-msc
2416 [e]הַחַיָּ֨ה
ha-ḥay-yāh
living thingArt | N-fs
834 [e]אֲשֶֽׁר־
’ă-šer-
that [is]Pro-r
854 [e]אִתְּךָ֜
’it-tə-ḵā
with youPrep | 2ms
3605 [e]מִכָּל־
mik-kāl
allPrep-m | N-msc
1320 [e]בָּשָׂ֗ר
bā-śār,
fleshN-ms
5775 [e]בָּע֧וֹף
bā-‘ō-wp̄
birdsPrep-b, Art | N-ms
929 [e]וּבַבְּהֵמָ֛ה
ū-ḇab-bə-hê-māh
and livestockConj-w, Prep-b, Art | N-fs
3605 [e]וּבְכָל־
ū-ḇə-ḵāl
and everyConj-w, Prep-b | N-msc
7431 [e]הָרֶ֛מֶשׂ
hā-re-meś
creeping thingArt | N-ms
7430 [e]הָרֹמֵ֥שׂ
hā-rō-mêś
that creepsArt | V-Qal-Prtcpl-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
776 [e]הָאָ֖רֶץ
hā-’ā-reṣ
the earthArt | N-fs
  [הוצא]
[hō-w-ṣê
-Verb - Hifil - Imperative - masculine singular V-Hifil-Imp-ms
 
ḵ]
- 
3318 [e](הַיְצֵ֣א)
(hay-ṣê
bring outV-Hifil-Imp-ms
 
q)
 
854 [e]אִתָּ֑ךְ
’it-tāḵ;
with youPrep | 2ms
8317 [e]וְשָֽׁרְצ֣וּ
wə-šā-rə-ṣū
so that they may aboundConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
776 [e]בָאָ֔רֶץ
ḇā-’ā-reṣ,
on the earthPrep-b, Art | N-fs
6509 [e]וּפָר֥וּ
ū-p̄ā-rū
and be fruitfulConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
7235 [e]וְרָב֖וּ
wə-rā-ḇū
and multiplyConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
776 [e]הָאָֽרֶץ׃
hā-’ā-reṣ.
the earthArt | N-fs

Hebrew Texts
בראשית 8:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־הַחַיָּ֨ה אֲשֶֽׁר־אִתְּךָ֜ מִכָּל־בָּשָׂ֗ר בָּעֹ֧וף וּבַבְּהֵמָ֛ה וּבְכָל־הָרֶ֛מֶשׂ הָרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָ֖רֶץ [הֹוצֵא כ] (הַיְצֵ֣א ק) אִתָּ֑ךְ וְשָֽׁרְצ֣וּ בָאָ֔רֶץ וּפָר֥וּ וְרָב֖וּ עַל־הָאָֽרֶץ׃

בראשית 8:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־החיה אשר־אתך מכל־בשר בעוף ובבהמה ובכל־הרמש הרמש על־הארץ [הוצא כ] (היצא ק) אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על־הארץ׃

בראשית 8:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־החיה אשר־אתך מכל־בשר בעוף ובבהמה ובכל־הרמש הרמש על־הארץ [הוצא כ] (היצא ק) אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על־הארץ׃

בראשית 8:17 Hebrew Bible
כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Bring out with you every living thing of all flesh that is with you, birds and animals and every creeping thing that creeps on the earth, that they may breed abundantly on the earth, and be fruitful and multiply on the earth."

King James Bible
Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.

Holman Christian Standard Bible
Bring out all the living creatures that are with you--birds, livestock, those that crawl on the ground--and they will spread over the earth and be fruitful and multiply on the earth."
Treasury of Scripture Knowledge

Bring.

Genesis 7:14,15 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind…

breed.

Genesis 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill …

Genesis 9:1,7 And God blessed Noah and his sons, and said to them, Be fruitful, …

Psalm 107:38 He blesses them also, so that they are multiplied greatly; and suffers …

Psalm 144:13,14 That our garners may be full, affording all manner of store: that …

Jeremiah 31:27,28 Behold, the days come, said the LORD, that I will sow the house of …

Links
Genesis 8:17Genesis 8:17 NIVGenesis 8:17 NLTGenesis 8:17 ESVGenesis 8:17 NASBGenesis 8:17 KJVGenesis 8:17 Bible AppsGenesis 8:17 Biblia ParalelaGenesis 8:17 Chinese BibleGenesis 8:17 French BibleGenesis 8:17 German BibleBible Hub
Genesis 8:16
Top of Page
Top of Page