Judges 14:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
But ifConj-w | Conj
3808 [e]לֹ֣א
cannotAdv-NegPrt
3201 [e]תוּכְלוּ֮
ṯū-ḵə-lū
you explain [it]V-Qal-Imperf-2mp
5046 [e]לְהַגִּ֣יד
lə-hag-gîḏ
to mePrep-l | V-Hifil-Inf
  לִי֒
toPrep | 1cs
5414 [e]וּנְתַתֶּ֨ם
ū-nə-ṯat-tem
then shall giveConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
859 [e]אַתֶּ֥ם
’at-tem
youPro-2mp
  לִי֙
mePrep | 1cs
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֣ים
šə-lō-šîm
thirtyNumber-cp
5466 [e]סְדִינִ֔ים
sə-ḏî-nîm,
linen garmentsN-mp
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֖ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
2487 [e]חֲלִיפ֣וֹת
ḥă-lî-p̄ō-wṯ
changesN-fpc
899 [e]בְּגָדִ֑ים
bə-ḡā-ḏîm;
of clothingN-mp
559 [e]וַיֹּ֣אמְרוּ
way-yō-mə-rū
And they saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
  ל֔וֹ
lōw,
to himPrep | 3ms
2330 [e]ח֥וּדָה
ḥū-ḏāh
PoseV-Qal-Imp-ms | 3fs
2420 [e]חִידָתְךָ֖
ḥî-ḏā-ṯə-ḵā
your riddleN-fsc | 2ms
8085 [e]וְנִשְׁמָעֶֽנָּה׃
wə-niš-mā-‘en-nāh.
that we may hear itConj-w | V-Qal-ConjImperf.h-1cp | 3fse





















Hebrew Texts
שופטים 14:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֣א תוּכְלוּ֮ לְהַגִּ֣יד לִי֒ וּנְתַתֶּ֨ם אַתֶּ֥ם לִי֙ שְׁלֹשִׁ֣ים סְדִינִ֔ים וּשְׁלֹשִׁ֖ים חֲלִיפֹ֣ות בְּגָדִ֑ים וַיֹּ֣אמְרוּ לֹ֔ו ח֥וּדָה חִידָתְךָ֖ וְנִשְׁמָעֶֽנָּה׃

שופטים 14:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים ויאמרו לו חודה חידתך ונשמענה׃

שופטים 14:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים ויאמרו לו חודה חידתך ונשמענה׃

שופטים 14:13 Hebrew Bible
ואם לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים ויאמרו לו חודה חידתך ונשמענה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if you are unable to tell me, then you shall give me thirty linen wraps and thirty changes of clothes." And they said to him, "Propound your riddle, that we may hear it."

King James Bible
But if ye cannot declare it me, then shall ye give me thirty sheets and thirty change of garments. And they said unto him, Put forth thy riddle, that we may hear it.

Holman Christian Standard Bible
But if you can't explain it to me, you must give me 30 linen garments and 30 changes of clothes."" Tell us your riddle," they replied. "Let's hear it."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Judges 14:13Judges 14:13 NIVJudges 14:13 NLTJudges 14:13 ESVJudges 14:13 NASBJudges 14:13 KJVJudges 14:13 Bible AppsJudges 14:13 Biblia ParalelaJudges 14:13 Chinese BibleJudges 14:13 French BibleJudges 14:13 German BibleBible Hub
Judges 14:12
Top of Page
Top of Page