Judges 8:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹא֙
way-yā-ḇō
And he cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
376 [e]אַנְשֵׁ֣י
’an-šê
the menN-mpc
5523 [e]סֻכּ֔וֹת
suk-kō-wṯ,
of SuccothN-proper-fs
559 [e]וַיֹּ֕אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2009 [e]הִנֵּ֖ה
hin-nêh
Here areInterjection
2078 [e]זֶ֣בַח
ze-ḇaḥ
ZebahN-proper-ms
6759 [e]וְצַלְמֻנָּ֑ע
wə-ṣal-mun-nā‘;
and ZalmunnaConj-w | N-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר֩
’ă-šer
about whomPro-r
2778 [e]חֵרַפְתֶּ֨ם
ḥê-rap̄-tem
you ridiculedV-Piel-Perf-2mp
853 [e]אוֹתִ֜י
’ō-w-ṯî
meDirObjM | 1cs
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3709 [e]הֲ֠כַף
hă-ḵap̄
[Are] the handsArt | N-fsc
2078 [e]זֶ֣בַח
ze-ḇaḥ
of ZebahN-proper-ms
6759 [e]וְצַלְמֻנָּ֤ע
wə-ṣal-mun-nā‘
and ZalmunnaConj-w | N-proper-ms
6258 [e]עַתָּה֙
‘at-tāh
nowAdv
3027 [e]בְּיָדֶ֔ךָ
bə-yā-ḏe-ḵā,
in your handPrep-b | N-fsc | 2ms
3588 [e]כִּ֥י
thatConj
5414 [e]נִתֵּ֛ן
nit-tên
we should giveV-Qal-Imperf-1cp
376 [e]לַאֲנָשֶׁ֥יךָ
la-’ă-nā-še-ḵā
to your menPrep-l | N-mpc | 2ms
3286 [e]הַיְּעֵפִ֖ים
hay-yə-‘ê-p̄îm
wearyArt | Adj-mp
3899 [e]לָֽחֶם׃
lā-ḥem.
breadN-ms

Hebrew Texts
שופטים 8:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹא֙ אֶל־אַנְשֵׁ֣י סֻכֹּ֔ות וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּ֖ה זֶ֣בַח וְצַלְמֻנָּ֑ע אֲשֶׁר֩ חֵרַפְתֶּ֨ם אֹותִ֜י לֵאמֹ֗ר הֲ֠כַף זֶ֣בַח וְצַלְמֻנָּ֤ע עַתָּה֙ בְּיָדֶ֔ךָ כִּ֥י נִתֵּ֛ן לַאֲנָשֶׁ֥יךָ הַיְּעֵפִ֖ים לָֽחֶם׃

שופטים 8:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא אל־אנשי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע אשר חרפתם אותי לאמר הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לאנשיך היעפים לחם׃

שופטים 8:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבא אל־אנשי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע אשר חרפתם אותי לאמר הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לאנשיך היעפים לחם׃

שופטים 8:15 Hebrew Bible
ויבא אל אנשי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע אשר חרפתם אותי לאמר הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לאנשיך היעפים לחם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He came to the men of Succoth and said, "Behold Zebah and Zalmunna, concerning whom you taunted me, saying, 'Are the hands of Zebah and Zalmunna already in your hand, that we should give bread to your men who are weary?'"

King James Bible
And he came unto the men of Succoth, and said, Behold Zebah and Zalmunna, with whom ye did upbraid me, saying, Are the hands of Zebah and Zalmunna now in thine hand, that we should give bread unto thy men that are weary?

Holman Christian Standard Bible
Then he went to the men of Succoth and said, "Here are Zebah and Zalmunna. You taunted me about them, saying, 'Are Zebah and Zalmunna now in your power that we should give bread to your exhausted men?"
Treasury of Scripture Knowledge

upbraid

Judges 8:6,7 And the princes of Succoth said, Are the hands of Zebah and Zalmunna …

Links
Judges 8:15Judges 8:15 NIVJudges 8:15 NLTJudges 8:15 ESVJudges 8:15 NASBJudges 8:15 KJVJudges 8:15 Bible AppsJudges 8:15 Biblia ParalelaJudges 8:15 Chinese BibleJudges 8:15 French BibleJudges 8:15 German BibleBible Hub
Judges 8:14
Top of Page
Top of Page