Nehemiah 13:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֨עַשׂ
way-ya-‘aś
and he had preparedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  ל֜וֹ
lōw
for himPrep | 3ms
3957 [e]לִשְׁכָּ֣ה
liš-kāh
a roomN-fs
1419 [e]גְדוֹלָ֗ה
ḡə-ḏō-w-lāh,
largeAdj-fs
8033 [e]וְשָׁ֣ם
wə-šām
and whereConj-w | Adv
1961 [e]הָי֪וּ
hā-yū
didV-Qal-Perf-3cp
6440 [e]לְפָנִ֟ים
lə-p̄ā-nîm
previouslyPrep-l | N-mp
5414 [e]נֹ֠תְנִים
nō-ṯə-nîm
they had storedV-Qal-Prtcpl-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4503 [e]הַמִּנְחָ֨ה
ham-min-ḥāh
the grain offeringsArt | N-fs
3828 [e]הַלְּבוֹנָ֜ה
hal-lə-ḇō-w-nāh
the frankincenseArt | N-fs
3627 [e]וְהַכֵּלִ֗ים
wə-hak-kê-lîm,
and the articlesConj-w, Art | N-mp
4643 [e]וּמַעְשַׂ֤ר
ū-ma‘-śar
and the tithesConj-w | N-msc
1715 [e]הַדָּגָן֙
had-dā-ḡān
of grainArt | N-ms
8492 [e]הַתִּיר֣וֹשׁ
hat-tî-rō-wōš
the new wineArt | N-ms
3323 [e]וְהַיִּצְהָ֔ר
wə-hay-yiṣ-hār,
and oilConj-w, Art | N-ms
4687 [e]מִצְוַת֙
miṣ-waṯ
which were commanded [to be given] toN-fsc
3881 [e]הַלְוִיִּ֔ם
hal-wî-yim,
the LevitesArt | N-proper-mp
7891 [e]וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים
wə-ham-šō-rə-rîm
and singersConj-w, Art | V-Piel-Prtcpl-mp
7778 [e]וְהַשֹּׁעֲרִ֑ים
wə-haš-šō-‘ă-rîm;
and gatekeepersConj-w, Art | N-mp
8641 [e]וּתְרוּמַ֖ת
ū-ṯə-rū-maṯ
and the offerings forConj-w | N-fsc
3548 [e]הַכֹּהֲנִֽים׃
hak-kō-hă-nîm.
the priestsArt | N-mp

Hebrew Texts
נחמיה 13:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַשׂ לֹ֜ו לִשְׁכָּ֣ה גְדֹולָ֗ה וְשָׁ֣ם הָי֪וּ לְפָנִ֟ים נֹ֠תְנִים אֶת־הַמִּנְחָ֨ה הַלְּבֹונָ֜ה וְהַכֵּלִ֗ים וּמַעְשַׂ֤ר הַדָּגָן֙ הַתִּירֹ֣ושׁ וְהַיִּצְהָ֔ר מִצְוַת֙ הַלְוִיִּ֔ם וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים וְהַשֹּׁעֲרִ֑ים וּתְרוּמַ֖ת הַכֹּהֲנִֽים׃

נחמיה 13:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את־המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים׃

נחמיה 13:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את־המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים׃

נחמיה 13:5 Hebrew Bible
ויעש לו לשכה גדולה ושם היו לפנים נתנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר מצות הלוים והמשררים והשערים ותרומת הכהנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
had prepared a large room for him, where formerly they put the grain offerings, the frankincense, the utensils and the tithes of grain, wine and oil prescribed for the Levites, the singers and the gatekeepers, and the contributions for the priests.

King James Bible
And he had prepared for him a great chamber, where aforetime they laid the meat offerings, the frankincense, and the vessels, and the tithes of the corn, the new wine, and the oil, which was commanded to be given to the Levites, and the singers, and the porters; and the offerings of the priests.

Holman Christian Standard Bible
and had prepared a large room for him where they had previously stored the grain offerings, the frankincense, the articles, and the tenths of grain, new wine, and oil prescribed for the Levites, singers, and gatekeepers, along with the contributions for the priests.
Treasury of Scripture Knowledge

a great.

Nehemiah 10:38 And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the …

Nehemiah 12:44 And at that time were some appointed over the chambers for the treasures, …

2 Chronicles 34:11 Even to the artificers and builders gave they it, to buy hewn stone, …

which was commanded to be given to the. Heb. the commandment of the.

Numbers 18:21-24 And, behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel …

Links
Nehemiah 13:5Nehemiah 13:5 NIVNehemiah 13:5 NLTNehemiah 13:5 ESVNehemiah 13:5 NASBNehemiah 13:5 KJVNehemiah 13:5 Bible AppsNehemiah 13:5 Biblia ParalelaNehemiah 13:5 Chinese BibleNehemiah 13:5 French BibleNehemiah 13:5 German BibleBible Hub
Nehemiah 13:4
Top of Page
Top of Page