Притчи 22
Bulgarian
1За предпочитане е [добро] име, нежели голямо богатство, И благоволение [е по-добро] от сребро и злато.

2Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички тях.

3Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред- и страдат.

4Наградата на смирението [и] на страха от Господа Е богатство, слава и живот.

5Тръни и примки има по пътя на опакия, Който пази душата си се отдалечава от тях.

6Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.

7Богатият властвува над сиромасите, И който взема на заем е слуга на заемодавеца.

8Който сее беззаконие ще пожъне бедствие, И жезълът на буйството му ще изчезне.

9Който има щедро око ще бъде благословен Защото дава от хляба си на сиромаха.

10Изпъди присмивателя и препирнята ще се махне, И свадата и позорът ще престанат.

11Който обича чистота в сърцето И има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.

12Очите на Господа пазят [онзи, който има] знание, И той осуетява думите на коварния.

13Ленивецът казва: Лъв има вън! Ще бъда убит всред улиците!

14Устата на чужди жени са дълбока яма, И оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.

15Безумието е вързано в сърцето на детето, Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.

16Който угнетява сиромаха, за да умножи [богатството] си, И който дава на богатия, непременно [ще изпадне] в немотия.

17Приклони ухото си та чуй думите на мъдрите, И взимай присърце моето знание,

18Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си, И ако бъдат всякога готови върху устните ти.

19За да бъде упованието ти на Господа, Аз те научих на [тях] днес- да! тебе.

20Не писах ли ти хубави неща От съвет и знание.

21За да те направя да познаеш верността на думите на истината, Та да отговаряш с думи на истината на ония, които те пращат?

22Не оголвай сиромаха, защото той е беден, Нито притеснявай в портата угнетения,

23Защото Господ ще защити делото им, И ще оголи живота на ония, които са ги оголили.

24Не завързвай приятелство с ядовит човек, И не ходи с гневлив човек.

25Да не би да научиш пътищата му, И да приготвиш примка за душата си.

26Не бъди от тия, които дават ръка От тия, които стават поръчители за дългове,

27Ако нямаш с какво да платиш, Защо да вземат постелката ти изпод тебе?

28Не премествай старите межди, Които са положили бащите ти.

29Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 21
Top of Page
Top of Page