ἀγαθο¦ποιῆσαι
Englishman's Concordance
ἀγαθο¦ποιῆσαι (agatho¦poiēsai) — 2 Occurrences

Mark 3:4 V-ANA
GRK: τοῖς σάββασιν ἀγαθο¦ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι
KJV: Is it lawful to do good on the sabbath days,
INT: on the Sabbath to do good or to do evil

Luke 6:9 V-ANA
GRK: τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι
NAS: you, is it lawful to do good or
KJV: on the sabbath days to do good, or
INT: on the Sabbath to do good or to do evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page