ἀσέλγεια
Englishman's Concordance
ἀσέλγεια (aselgeia) — 5 Occurrences

Mark 7:22 N-NFS
GRK: πονηρίαι δόλος ἀσέλγεια ὀφθαλμὸς πονηρός
NAS: [as well] [as] deceit, sensuality, envy,
KJV: deceit, lasciviousness, an evil
INT: wickednesses deceit sensuality envy evil

2 Corinthians 12:21 N-DFS
GRK: πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν
NAS: immorality and sensuality which
KJV: and lasciviousness which
INT: sexual immorality and sensuality which they practiced

Galatians 5:19 N-NFS
GRK: πορνεία ἀκαθαρσία ἀσέλγεια
NAS: are: immorality, impurity, sensuality,
KJV: uncleanness, lasciviousness,
INT: sexual immorality impurity sensuality

Ephesians 4:19 N-DFS
GRK: παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν
NAS: over to sensuality for the practice
KJV: over unto lasciviousness, to
INT: gave up to sensuality for [the] working

2 Peter 2:7 N-DFS
GRK: ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο
NAS: oppressed by the sensual conduct
KJV: with the filthy conversation
INT: lawless in sensuality conduct he delivered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page