ἐπερωτάτωσαν
Englishman's Concordance
ἐπερωτάτωσαν (eperōtatōsan) — 1 Occurrence

1 Corinthians 14:35 V-PMA-3P
GRK: ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν αἰσχρὸν γάρ
NAS: anything, let them ask their own
KJV: any thing, let them ask their
INT: own husbands let them ask a shame indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page