κατασκευάσει
Englishman's Concordance
κατασκευάσει (kataskeuasei) — 3 Occurrences

Matthew 11:10 V-FIA-3S
GRK: σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν
NAS: AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY
KJV: face, which shall prepare thy way
INT: of you who will prepare the way

Mark 1:2 V-FIA-3S
GRK: σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν
NAS: OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY;
KJV: face, which shall prepare thy way
INT: of you who will prepare the way

Luke 7:27 V-FIA-3S
GRK: σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν
NAS: OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY
KJV: face, which shall prepare thy way
INT: of you who will prepare the way

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page