Matthew 11:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]οὗτός
houtos
For thisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
is [he]V-PIA-3S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3739 [e]οὗ
hou
whomRelPro-GMS
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
it has been written:V-RIM/P-3S
3708 [e]Ἰδοὺ
Idou
Behold,V-AMA-2S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
649 [e]ἀποστέλλω
apostellō
sendV-PIA-1S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
32 [e]ἄγγελόν
angelon
messengerN-AMS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
4253 [e]πρὸ
pro
beforePrep
4383 [e]προσώπου
prosōpou
[the] faceN-GNS
4771 [e]σου,
sou
of You,PPro-G2S
3739 [e]Ὃς
hos
whoRelPro-NMS
2680 [e]κατασκευάσει
kataskeuasei
will prepareV-FIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3598 [e]ὁδόν
hodon
wayN-AFS
4771 [e]σου
sou
of YouPPro-G2S
1715 [e]ἔμπροσθέν
emprosthen
beforePrep
4771 [e]σου.
sou
You.’PPro-G2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: Nestle 1904
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οὗτος γάρ ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὗτος γὰρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτός γὰρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτός γὰρ ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου

Matthew 11:10 Hebrew Bible
כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה רדכך לפניך׃

Matthew 11:10 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘ ܓܝܪ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒ ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܟ ܕܢܬܩܢ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"This is the one about whom it is written, 'BEHOLD, I SEND MY MESSENGER AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE YOU.'

King James Bible
For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

Holman Christian Standard Bible
This is the one it is written about: Look, I am sending My messenger ahead of You; he will prepare Your way before You.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, …

Isaiah 40:3 The voice of him that cries in the wilderness, Prepare you the way …

Malachi 3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before …

Malachi 4:5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the …

Mark 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before …

Luke 7:26,27 But what went you out for to see? A prophet? Yes, I say to you, and …

John 1:23 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight …

Links
Matthew 11:10Matthew 11:10 NIVMatthew 11:10 NLTMatthew 11:10 ESVMatthew 11:10 NASBMatthew 11:10 KJVMatthew 11:10 Bible AppsMatthew 11:10 Biblia ParalelaMatthew 11:10 Chinese BibleMatthew 11:10 French BibleMatthew 11:10 German BibleBible Hub
Matthew 11:9
Top of Page
Top of Page