κατελθὼν
Englishman's Concordance
κατελθὼν (katelthōn) — 3 Occurrences

Acts 8:5 V-APA-NMS
GRK: Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τὴν
NAS: Philip went down to the city
KJV: Then Philip went down to the city
INT: Philip moreover having gone down to

Acts 12:19 V-APA-NMS
GRK: ἀπαχθῆναι καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς
NAS: [to execution]. Then he went down from Judea
KJV: And he went down from
INT: to be led away [to death] And having gone down from

Acts 18:22 V-APA-NMS
GRK: καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν
NAS: When he had landed at Caesarea,
KJV: And when he had landed at Caesarea,
INT: And having landed at Ceasarea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page