πειρασμοῖς
Englishman's Concordance
πειρασμοῖς (peirasmois) — 3 Occurrences

Luke 22:28 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου
NAS: who have stood by Me in My trials;
KJV: in my temptations.
INT: in the trials of me

James 1:2 N-DMP
GRK: μου ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις
NAS: you encounter various trials,
KJV: ye fall into divers temptations;
INT: of me when temptations you might encounter various

1 Peter 1:6 N-DMP
GRK: ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς
NAS: by various trials,
KJV: through manifold temptations:
INT: by various trials

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page