4937. συντρίβω (suntribó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4937. συντρίβω (suntribó) — 8 Occurrences

Matthew 12:20 V-RPM/P-AMS
GRK: κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει
NAS: A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK
KJV: A bruised reed shall he
INT: A reed bruised not he shall break

Mark 5:4 V-RNM/P
GRK: τὰς πέδας συντετρίφθαι καὶ οὐδεὶς
NAS: by him and the shackles broken in pieces, and no one
KJV: the fetters broken in pieces: neither
INT: the shackles had been shattered and no one

Mark 14:3 V-APA-NFS
GRK: πιστικῆς πολυτελοῦς συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον
NAS: nard; [and] she broke the vial
KJV: and she brake the box,
INT: pure of great price having broken the alabastar flask

Luke 4:18 V-RPP-AMP
GRK: ἰὰσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν
KJV: to heal the brokenhearted, to preach
INT: to heal the broken in heart

Luke 9:39 V-PPA-NNS
GRK: ἀπ' αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν
NAS: does it leave him, mauling him [as it leaves].
KJV: again, and bruising him hardly
INT: from him bruising him

John 19:36 V-FIP-3S
GRK: Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ
NAS: NOT A BONE OF HIM SHALL BE BROKEN.
KJV: shall not be broken.
INT: bone not one will be broken of him

Romans 16:20 V-FIA-3S
GRK: τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν
NAS: of peace will soon crush Satan under
KJV: of peace shall bruise Satan
INT: of peace will crush Satan

Revelation 2:27 V-PIM/P-3S
GRK: τὰ κεραμικὰ συντρίβεται ὡς κἀγὼ
NAS: OF THE POTTER ARE BROKEN TO PIECES, as I also
KJV: of a potter shall they be broken to shivers: even
INT: the potter are broken in pieces as I also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page