5895. עַ֫יִר (ayir)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5895. עַ֫יִר (ayir) — 9 Occurrences

Genesis 32:15
HEB: אֲתֹנֹ֣ת עֶשְׂרִ֔ים וַעְיָרִ֖ם עֲשָׂרָֽה׃
NAS: female donkeys and ten male donkeys.
KJV: she asses, and ten foals.
INT: female twenty male and ten

Genesis 49:11
HEB: [עִירֹה כ] (עִירֹ֔ו ק) וְלַשֹּׂרֵקָ֖ה
NAS: He ties [his] foal to the vine,
KJV: Binding his foal unto the vine,
INT: ties to the vine colt to the choice colt

Judges 10:4
HEB: עַל־ שְׁלֹשִׁ֣ים עֲיָרִ֔ים וּשְׁלֹשִׁ֥ים עֲיָרִ֖ים
NAS: on thirty donkeys, and they had thirty
KJV: on thirty ass colts, and they had thirty
INT: on thirty donkeys had thirty donkeys

Judges 10:4
HEB: עֲיָרִ֔ים וּשְׁלֹשִׁ֥ים עֲיָרִ֖ים לָהֶ֑ם לָהֶ֞ם
INT: donkeys had thirty donkeys like that

Judges 12:14
HEB: עַל־ שִׁבְעִ֣ים עֲיָרִ֑ם וַיִּשְׁפֹּ֥ט אֶת־
NAS: on seventy donkeys; and he judged
KJV: on threescore and ten ass colts: and he judged
INT: on seventy donkeys judged Israel

Job 11:12
HEB: נָ֭בוּב יִלָּבֵ֑ב וְעַ֥יִר פֶּ֝֗רֶא אָדָ֥ם
NAS: will become intelligent When the foal of a wild donkey
KJV: be born [like] a wild ass's colt.
INT: vain will become the foal of a wild A man

Isaiah 30:6
HEB: עַל־ כֶּ֨תֶף עֲיָרִ֜ים חֵֽילֵהֶ֗ם וְעַל־
NAS: on the backs of young donkeys And their treasures
KJV: upon the shoulders of young asses, and their treasures
INT: on the backs of young their riches and

Isaiah 30:24
HEB: וְהָאֲלָפִ֣ים וְהָעֲיָרִ֗ים עֹֽבְדֵי֙ הָֽאֲדָמָ֔ה
NAS: Also the oxen and the donkeys which work
KJV: The oxen likewise and the young asses that ear
INT: the oxen and the donkeys work the ground

Zechariah 9:9
HEB: חֲמ֔וֹר וְעַל־ עַ֖יִר בֶּן־ אֲתֹנֽוֹת׃
NAS: on a donkey, Even on a colt, the foal
KJV: upon an ass, and upon a colt the foal
INT: A donkey on A colt the foal of a donkey

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page