5984. עַמּוֹנִי (Ammoni)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5984. עַמּוֹנִי (Ammoni) — 17 Occurrences

Deuteronomy 2:20
HEB: בָהּ֙ לְפָנִ֔ים וְהָֽעַמֹּנִ֔ים יִקְרְא֥וּ לָהֶ֖ם
NAS: lived in it, but the Ammonites call
KJV: therein in old time; and the Ammonites call
INT: lived formerly the Ammonites call Zamzummin

Deuteronomy 23:3
HEB: לֹֽא־ יָבֹ֧א עַמּוֹנִ֛י וּמוֹאָבִ֖י בִּקְהַ֣ל
NAS: No Ammonite or Moabite shall enter
KJV: An Ammonite or Moabite shall not enter
INT: No shall enter Ammonite Moabite the assembly

1 Samuel 11:1
HEB: וַיַּ֗עַל נָחָשׁ֙ הָֽעַמּוֹנִ֔י וַיִּ֖חַן עַל־
NAS: Now Nahash the Ammonite came
KJV: Then Nahash the Ammonite came up,
INT: came now Nahash the Ammonite and encamped of

1 Samuel 11:2
HEB: אֲלֵיהֶ֗ם נָחָשׁ֙ הָעַמּוֹנִ֔י בְּזֹאת֙ אֶכְרֹ֣ת
NAS: But Nahash the Ammonite said
KJV: And Nahash the Ammonite answered
INT: But Nahash the Ammonite this will make

2 Samuel 23:37
HEB: צֶ֖לֶק הָעַמֹּנִ֑י ס נַחְרַי֙
NAS: Zelek the Ammonite, Naharai
KJV: Zelek the Ammonite, Naharai
INT: Zelek the Ammonite Naharai the Beerothite

1 Kings 11:1
HEB: פַּרְעֹ֑ה מוֹאֲבִיּ֤וֹת עַמֳּנִיּוֹת֙ אֲדֹ֣מִיֹּ֔ת צֵדְנִיֹּ֖ת
NAS: Moabite, Ammonite, Edomite,
KJV: women of the Moabites, Ammonites, Edomites,
INT: of Pharaoh Moabite Ammonite Edomite Sidonian

1 Kings 11:5
HEB: מִלְכֹּ֔ם שִׁקֻּ֖ץ עַמֹּנִֽים׃
NAS: the detestable idol of the Ammonites.
KJV: the abomination of the Ammonites.
INT: Milcom the detestable of the Ammonites

1 Chronicles 11:39
HEB: צֶ֖לֶק הָעַמּוֹנִ֑י נַחְרַי֙ הַבֵּ֣רֹתִ֔י
NAS: Zelek the Ammonite, Naharai
KJV: Zelek the Ammonite, Naharai
INT: Zelek the Ammonite Naharai the Berothite

2 Chronicles 20:1
HEB: עַמּ֜וֹן וְעִמָּהֶ֧ם ׀ מֵֽהָעַמּוֹנִ֛ים עַל־ יְהוֹשָׁפָ֖ט
KJV: of Ammon, and with them [other] beside the Ammonites, came
INT: of Ammon together the Ammonites against Jehoshaphat

2 Chronicles 26:8
HEB: וַיִּתְּנ֧וּ הָֽעַמּוֹנִ֛ים מִנְחָ֖ה לְעֻזִּיָּ֑הוּ
NAS: The Ammonites also gave tribute
KJV: And the Ammonites gave gifts
INT: gave the Ammonites tribute to Uzziah

Ezra 9:1
HEB: הַפְּרִזִּ֣י הַיְבוּסִ֗י הָֽעַמֹּנִי֙ הַמֹּ֣אָבִ֔י הַמִּצְרִ֖י
NAS: the Jebusites, the Ammonites, the Moabites,
KJV: the Jebusites, the Ammonites, the Moabites,
INT: the Perizzites the Jebusites the Ammonites the Moabites the Egyptians

Nehemiah 2:10
HEB: וְטֽוֹבִיָּה֙ הָעֶ֣בֶד הָֽעַמֹּנִ֔י וַיֵּ֥רַע לָהֶ֖ם
NAS: and Tobiah the Ammonite official
KJV: the servant, the Ammonite, heard
INT: and Tobiah official the Ammonite displeasing like

Nehemiah 2:19
HEB: וְטֹבִיָּ֣ה ׀ הָעֶ֣בֶד הָֽעַמּוֹנִ֗י וְגֶ֙שֶׁם֙ הָֽעַרְבִ֔י
NAS: and Tobiah the Ammonite official,
KJV: the servant, the Ammonite, and Geshem
INT: and Tobiah official the Ammonite and Geshem the Arab

Nehemiah 4:3
HEB: וְטוֹבִיָּ֥ה הָעַמֹּנִ֖י אֶצְל֑וֹ וַיֹּ֗אמֶר
NAS: Now Tobiah the Ammonite [was] near
KJV: Now Tobiah the Ammonite [was] by him,
INT: now Tobiah the Ammonite near said

Nehemiah 4:7
HEB: וְ֠טוֹבִיָּה וְהָעַרְבִ֨ים וְהָעַמֹּנִ֜ים וְהָאַשְׁדּוֹדִ֗ים כִּֽי־
NAS: the Arabs, the Ammonites and the Ashdodites
KJV: and the Arabians, and the Ammonites, and the Ashdodites,
INT: Tobiah the Arabs the Ammonites and the Ashdodites for

Nehemiah 13:1
HEB: לֹא־ יָב֨וֹא עַמֹּנִ֧י וּמֹאָבִ֛י בִּקְהַ֥ל
NAS: in it that no Ammonite or Moabite
KJV: written, that the Ammonite and the Moabite
INT: no enter Ammonite Moabite the assembly

Nehemiah 13:23
HEB: [עַמֹּונִיֹּות כ] (עַמֳּנִיֹּ֖ות ק) מוֹאֲבִיּֽוֹת׃
KJV: of Ashdod, of Ammon, [and] of Moab:
INT: women Ashdodites Ammonite Moab

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page