ū·p̄ə·ṭū·rê
Englishman's Concordance
ū·p̄ə·ṭū·rê — 4 Occurrences

1 Kings 6:18
HEB: מִקְלַ֣עַת פְּקָעִ֔ים וּפְטוּרֵ֖י צִצִּ֑ים הַכֹּ֣ל
INT: carved gourds open flowers all

1 Kings 6:29
HEB: כְּרוּבִ֣ים וְתִֽמֹרֹ֔ת וּפְטוּרֵ֖י צִצִּ֑ים מִלִּפְנִ֖ים
INT: of cherubim palm open flowers accept

1 Kings 6:32
HEB: כְּרוּבִ֧ים וְתִמֹר֛וֹת וּפְטוּרֵ֥י צִצִּ֖ים וְצִפָּ֣ה
INT: of cherubim palm open flowers and overlaid

1 Kings 6:35
HEB: כְּרוּבִים֙ וְתִ֣מֹר֔וֹת וּפְטֻרֵ֖י צִצִּ֑ים וְצִפָּ֣ה
INT: cherubim palm open flowers overlaid

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page