6358. patur
Strong's Concordance
patur: open
Original Word: פָטוּר
Part of Speech: Verb
Transliteration: patur
Phonetic Spelling: (paw-toor')
Definition: open
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
pass. part. of patar, q.v.

Strong's Exhaustive Concordance
open

Passive participle of patar; opened, i.e. (as noun) a bud -- open.

see HEBREW patar

Forms and Transliterations
וּפְטֻרֵ֖י וּפְטוּרֵ֖י וּפְטוּרֵ֥י ופטורי ופטרי פְּטוּרִ֑ים פטורים pə·ṭū·rîm petuRim pəṭūrîm ū·p̄ə·ṭu·rê ū·p̄ə·ṭū·rê ufetuRei ūp̄əṭurê ūp̄əṭūrê
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
1 Kings 6:18
HEB: מִקְלַ֣עַת פְּקָעִ֔ים וּפְטוּרֵ֖י צִצִּ֑ים הַכֹּ֣ל
INT: carved gourds open flowers all

1 Kings 6:29
HEB: כְּרוּבִ֣ים וְתִֽמֹרֹ֔ת וּפְטוּרֵ֖י צִצִּ֑ים מִלִּפְנִ֖ים
INT: of cherubim palm open flowers accept

1 Kings 6:32
HEB: כְּרוּבִ֧ים וְתִמֹר֛וֹת וּפְטוּרֵ֥י צִצִּ֖ים וְצִפָּ֣ה
INT: of cherubim palm open flowers and overlaid

1 Kings 6:35
HEB: כְּרוּבִים֙ וְתִ֣מֹר֔וֹת וּפְטֻרֵ֖י צִצִּ֑ים וְצִפָּ֣ה
INT: cherubim palm open flowers overlaid

1 Chronicles 9:33
HEB: [פְּטִירִים כ] (פְּטוּרִ֑ים ק) כִּֽי־
INT: the Levites the chambers open for day

5 Occurrences

Strong's Hebrew 6358
5 Occurrences


pə·ṭū·rîm — 1 Occ.
ū·p̄ə·ṭū·rê — 4 Occ.
6357
Top of Page
Top of Page