1 Kings 6:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8147 [e]וּשְׁתֵּי֮
ū-šə-tê
And twoConj-w | Number-fdc
1817 [e]דַּלְת֣וֹת
dal-ṯō-wṯ
the doors [were of]N-fpc
6086 [e]עֲצֵי־
‘ă-ṣê-
woodN-mpc
8081 [e]שֶׁמֶן֒
še-men
oliveN-ms
7049 [e]וְקָלַ֣ע
wə-qā-la‘
and he carvedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5921 [e]עֲ֠לֵיהֶם
‘ă-lê-hem
on themPrep | 3mp
4734 [e]מִקְלְע֨וֹת
miq-lə-‘ō-wṯ
figuresN-fpc
3742 [e]כְּרוּבִ֧ים
kə-rū-ḇîm
of cherubimN-mp
8561 [e]וְתִמֹר֛וֹת
wə-ṯi-mō-rō-wṯ
and palm treesConj-w | N-fp
6358 [e]וּפְטוּרֵ֥י
ū-p̄ə-ṭū-rê
and openConj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-mpc
6731 [e]צִצִּ֖ים
ṣiṣ-ṣîm
flowersN-mp
6823 [e]וְצִפָּ֣ה
wə-ṣip-pāh
and overlaid [them]Conj-w | V-Piel-ConjPerf-3ms
2091 [e]זָהָ֑ב
zā-hāḇ;
with goldN-ms
7286 [e]וַיָּ֛רֶד
way-yā-reḏ
and he spreadConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3742 [e]הַכְּרוּבִ֥ים
hak-kə-rū-ḇîm
the cherubimArt | N-mp
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and onConj-w | Prep
8561 [e]הַתִּֽמֹר֖וֹת
hat-ti-mō-rō-wṯ
the palm treesArt | N-fp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
2091 [e]הַזָּהָֽב׃
haz-zā-hāḇ.
goldArt | N-ms

Hebrew Texts
מלכים א 6:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁתֵּי֮ דַּלְתֹ֣ות עֲצֵי־שֶׁמֶן֒ וְקָלַ֣ע עֲ֠לֵיהֶם מִקְלְעֹ֨ות כְּרוּבִ֧ים וְתִמֹרֹ֛ות וּפְטוּרֵ֥י צִצִּ֖ים וְצִפָּ֣ה זָהָ֑ב וַיָּ֛רֶד עַל־הַכְּרוּבִ֥ים וְעַל־הַתִּֽמֹרֹ֖ות אֶת־הַזָּהָֽב׃

מלכים א 6:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושתי דלתות עצי־שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על־הכרובים ועל־התמרות את־הזהב׃

מלכים א 6:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושתי דלתות עצי־שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על־הכרובים ועל־התמרות את־הזהב׃

מלכים א 6:32 Hebrew Bible
ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So he made two doors of olive wood, and he carved on them carvings of cherubim, palm trees, and open flowers, and overlaid them with gold; and he spread the gold on the cherubim and on the palm trees.

King James Bible
The two doors also were of olive tree; and he carved upon them carvings of cherubims and palm trees and open flowers, and overlaid them with gold, and spread gold upon the cherubims, and upon the palm trees.

Holman Christian Standard Bible
The two doors were made of olive wood. He carved cherubim, palm trees, and flower blossoms on them and overlaid them with gold, hammering gold over the cherubim and palm trees.
Treasury of Scripture Knowledge

two doors. or, leaves of the doors.
open flowers. [heb] openings of flowers

1 Kings 6:18,29 And the cedar of the house within was carved with knops and open …

Links
1 Kings 6:321 Kings 6:32 NIV1 Kings 6:32 NLT1 Kings 6:32 ESV1 Kings 6:32 NASB1 Kings 6:32 KJV1 Kings 6:32 Bible Apps1 Kings 6:32 Biblia Paralela1 Kings 6:32 Chinese Bible1 Kings 6:32 French Bible1 Kings 6:32 German BibleBible Hub
1 Kings 6:31
Top of Page
Top of Page