Pakartotino Ástatymo knyga 23
Lithuanian
1“Eunuchas neįeis į Viešpaties tautą. 2Pavainikis neįeis į Viešpaties tautą, nė jo palikuonys neįeis į Viešpaties tautą net iki dešimtos kartos. 3Amonitas ir moabitas neįeis į Viešpaties tautą, nė jų palikuonys neįeis į Viešpaties tautą net iki dešimtos kartos per amžius, 4nes jie nepasitiko jūsų kelyje su duona ir vandeniu, kai išėjote iš Egipto, bet pasisamdė prieš jus iš Mesopotamijos Beoro sūnų Balaamą, kad jus prakeiktų. 5Bet Viešpats, tavo Dievas, neklausė Balaamo ir pavertė prakeikimą palaiminimu, nes Jis mylėjo tave. 6Nelinkėk jiems taikos ir gerovės per visas savo dienas ir per amžius.

7Neniekink edomitų, nes jie tavo broliai, nė egiptiečių, nes buvote ateiviai jų žemėje. 8Jų trečios kartos vaikai įeis į Viešpaties tautą.

9Traukdamas į karą su priešu, saugokis nuo visų blogybių.

10Jei vyras susiteptų nuo to, kas atsitiko jam naktį, jis privalo išeiti iš stovyklos ir neįeiti į stovyklą. 11Vakare, saulei nusileidus, apsiplovęs vėl gali grįžti į stovyklą.

12Turėk vietą už stovyklos, kur galėtum išeiti. 13Neškis kastuvėlį, išsikask duobelę pritūpdamas ir užpilk žemėmis išmatas. 14Viešpats, tavo Dievas, yra stovykloje, kad tave globotų ir padėtų kovoje su priešu. Tavo stovykla tebūna šventa, kad Dievas nematytų nešvaros tarp jūsų ir nepasišalintų.

15Vergo, kuris pas tave atbėgs, negrąžink jo šeimininkui. 16Jis tegyvena pas tave toje vietoje, kuri jam patiks, ir kurią jis pasirinks; tu jo neišnaudok.

17Nebus paleistuvės iš Izraelio dukterų, nė iškrypėlių iš Izraelio sūnų. 18Neatnešk į Viešpaties, tavo Dievo, namus nei paleistuvės užmokesčio, nei šuns kainos pagal jokį įžadą; Viešpaties, tavo Dievo, akyse jie yra pasibjaurėjimas.

19Neimk iš savo brolio palūkanų nei už paskolintus pinigus, nei už javus, nei už kurį nors kitą daiktą. 20Iš svetimo gali imti. Broliui gi skolink be palūkanų, kad Viešpats, tavo Dievas, tave laimintų visuose tavo darbuose žemėje, kurios eini paveldėti.

21Padaręs Viešpačiui, savo Dievui, įžadą, nedelsk jo įvykdyti, nes Viešpats, tavo Dievas, pareikalaus iš tavęs, ir tai bus tau nuodėmė. 22Jei nepadarysi įžado, tau nebus nuodėmės. 23Pažadėjęs laikykis žodžio, nes tu laisva valia davei įžadą Viešpačiui, savo Dievui, kai savo burna pažadėjai.

24Savo artimo vynuogyne valgyk vynuogių kiek nori, bet su savimi nieko neišsinešk.

25Savo artimo javų lauke gali skinti varpas savo ranka, bet pjautuvu nepjauk”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Deuteronomy 22
Top of Page
Top of Page