1 Chronicles 10:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וַֽיִּשְׁמְע֔וּ
way-yiš-mə-‘ū,
And when heardConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3605 [e]כֹּ֖ל
kōl
allN-msc
3003 [e]יָבֵ֣ישׁ
yā-ḇêš
Jabesh GileadN-proper-fs
1568 [e]גִּלְעָ֑ד
gil-‘āḏ;
GileadN-proper-fs
853 [e]אֵ֛ת
’êṯ
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6213 [e]עָשׂ֥וּ
‘ā-śū
had doneV-Qal-Perf-3cp
6430 [e]פְלִשְׁתִּ֖ים
p̄ə-liš-tîm
the PhilistinesN-proper-mp
7586 [e]לְשָׁאֽוּל׃
lə-šā-’ūl.
to SaulPrep-l | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 10:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּשְׁמְע֔וּ כֹּ֖ל יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֑ד אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁר־עָשׂ֥וּ פְלִשְׁתִּ֖ים לְשָׁאֽוּל׃

דברי הימים א 10:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמעו כל יביש גלעד את כל־אשר־עשו פלשתים לשאול׃

דברי הימים א 10:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישמעו כל יביש גלעד את כל־אשר־עשו פלשתים לשאול׃

דברי הימים א 10:11 Hebrew Bible
וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When all Jabesh-gilead heard all that the Philistines had done to Saul,

King James Bible
And when all Jabeshgilead heard all that the Philistines had done to Saul,

Holman Christian Standard Bible
When all Jabesh-gilead heard of everything the Philistines had done to Saul,
Treasury of Scripture Knowledge

when

1 Samuel 11:1-11 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: …

1 Samuel 31:11-13 And when the inhabitants of Jabeshgilead heard of that which the …

2 Samuel 2:4-7 And the men of Judah came, and there they anointed David king over …

Links
1 Chronicles 10:111 Chronicles 10:11 NIV1 Chronicles 10:11 NLT1 Chronicles 10:11 ESV1 Chronicles 10:11 NASB1 Chronicles 10:11 KJV1 Chronicles 10:11 Bible Apps1 Chronicles 10:11 Biblia Paralela1 Chronicles 10:11 Chinese Bible1 Chronicles 10:11 French Bible1 Chronicles 10:11 German BibleBible Hub
1 Chronicles 10:10
Top of Page
Top of Page