1 Corinthians 12:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3361 [e]μὴ
NotAdv
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
5486 [e]χαρίσματα
charismata
giftsN-ANP
2192 [e]ἔχουσιν
echousin
haveV-PIA-3P
2386 [e]ἰαμάτων;
iamatōn
of healings?N-GNP
3361 [e]μὴ
NotAdv
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
1100 [e]γλώσσαις
glōssais
in tonguesN-DFP
2980 [e]λαλοῦσιν;
lalousin
do speak?V-PIA-3P
3361 [e]μὴ
NotAdv
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
1329 [e]διερμηνεύουσιν;
diermēneuousin
do interpret?V-PIA-3P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: Nestle 1904
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; Μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; Μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν μὴ πάντες διερμηνεύουσιν

1 Corinthians 12:30 Hebrew Bible
הלכלם מתנות רפאות הכלם מדברים בלשנות הכלם מפרשי לשנות׃

1 Corinthians 12:30 Aramaic NT: Peshitta
ܠܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܤܝܘܬܐ ܠܡܐ ܟܠܗܘܢ ܒܠܫܢܐ ܡܡܠܠܝܢ ܐܘ ܕܠܡܐ ܟܠܗܘܢ ܡܦܫܩܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
All do not have gifts of healings, do they? All do not speak with tongues, do they? All do not interpret, do they?

King James Bible
Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?

Holman Christian Standard Bible
Do all have gifts of healing? Do all speak in other languages? Do all interpret?
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Corinthians 12:301 Corinthians 12:30 NIV1 Corinthians 12:30 NLT1 Corinthians 12:30 ESV1 Corinthians 12:30 NASB1 Corinthians 12:30 KJV1 Corinthians 12:30 Bible Apps1 Corinthians 12:30 Biblia Paralela1 Corinthians 12:30 Chinese Bible1 Corinthians 12:30 French Bible1 Corinthians 12:30 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:29
Top of Page
Top of Page