1 Kings 15:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3499 [e]וְיֶ֨תֶר
wə-ye-ṯer
And the restConj-w | N-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֤י
diḇ-rê
of the actsN-mpc
38 [e]אֲבִיָּם֙
’ă-ḇî-yām
of AbijamN-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
6213 [e]עָשָׂ֔ה
‘ā-śāh,
he didV-Qal-Perf-3ms
3808 [e]הֲלֽוֹא־
hă-lō-w-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֗ים
kə-ṯū-ḇîm,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
5612 [e]סֵ֛פֶר
sê-p̄er
the bookN-msc
1697 [e]דִּבְרֵ֥י
diḇ-rê
ofN-mpc
3117 [e]הַיָּמִ֖ים
hay-yā-mîm
the chroniclesArt | N-mp
4428 [e]לְמַלְכֵ֣י
lə-mal-ḵê
of the kingsPrep-l | N-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
JudahN-proper-ms
4421 [e]וּמִלְחָמָ֥ה
ū-mil-ḥā-māh
and warConj-w | N-fs
1961 [e]הָיְתָ֛ה
hā-yə-ṯāh
there wasV-Qal-Perf-3fs
996 [e]בֵּ֥ין
bên
betweenPrep
38 [e]אֲבִיָּ֖ם
’ă-ḇî-yām
AbijamN-proper-ms
996 [e]וּבֵ֥ין
ū-ḇên
andConj-w | Prep
3379 [e]יָרָבְעָֽם׃
yā-rā-ḇə-‘ām.
JeroboamN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים א 15:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י אֲבִיָּם֙ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה הֲלֹֽוא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּמִלְחָמָ֥ה הָיְתָ֛ה בֵּ֥ין אֲבִיָּ֖ם וּבֵ֥ין יָרָבְעָֽם׃

מלכים א 15:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי אבים וכל־אשר עשה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם׃

מלכים א 15:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתר דברי אבים וכל־אשר עשה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם׃

מלכים א 15:7 Hebrew Bible
ויתר דברי אבים וכל אשר עשה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the rest of the acts of Abijam and all that he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah? And there was war between Abijam and Jeroboam.

King James Bible
Now the rest of the acts of Abijam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? And there was war between Abijam and Jeroboam.

Holman Christian Standard Bible
The rest of the events of Abijam's reign, along with all his accomplishments, are written in the Historical Record of Judah's Kings. There was also war between Abijam and Jeroboam.
Treasury of Scripture Knowledge

the rest

1 Kings 14:29 Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they …

2 Chronicles 13:2,21,22 He reigned three years in Jerusalem. His mother's name also was Michaiah …

there was war

2 Chronicles 13:3-20 And Abijah set the battle in array with an army of valiant men of …

Links
1 Kings 15:71 Kings 15:7 NIV1 Kings 15:7 NLT1 Kings 15:7 ESV1 Kings 15:7 NASB1 Kings 15:7 KJV1 Kings 15:7 Bible Apps1 Kings 15:7 Biblia Paralela1 Kings 15:7 Chinese Bible1 Kings 15:7 French Bible1 Kings 15:7 German BibleBible Hub
1 Kings 15:6
Top of Page
Top of Page