1 Kings 4:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
  בֶּן־
ben-
inN-msc
1128 [e]דֶּ֛קֶר
de-qer
Ben-dekerN-proper-ms
4739 [e]בְּמָקַ֥ץ
bə-mā-qaṣ
in MakazPrep-b | N-proper-fs
8169 [e]וּבְשַֽׁעַלְבִ֖ים
ū-ḇə-ša-‘al-ḇîm
and ShaalbimConj-w, Prep-b | N-proper-fs
  וּבֵ֣ית
ū-ḇêṯ
and 
1053 [e]שָׁ֑מֶשׁ
šā-meš;
Beth ShemeshConj-w | N-proper-fs
  וְאֵיל֖וֹן
wə-’ê-lō-wn
and Elon 
  בֵּ֥ית
bêṯ
inPrep
358 [e]חָנָֽן׃
ḥā-nān.
Beth HananConj-w | N-proper-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 4:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־דֶּ֛קֶר בְּמָקַ֥ץ וּבְשַֽׁעַלְבִ֖ים וּבֵ֣ית שָׁ֑מֶשׁ וְאֵילֹ֖ון בֵּ֥ית חָנָֽן׃ ס

מלכים א 4:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃ ס

מלכים א 4:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃ ס

מלכים א 4:9 Hebrew Bible
בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Ben-deker in Makaz and Shaalbim and Beth-shemesh and Elonbeth-hanan;

King James Bible
The son of Dekar, in Makaz, and in Shaalbim, and Bethshemesh, and Elonbethhanan:

Holman Christian Standard Bible
Ben-deker, in Makaz, Shaalbim, Beth-shemesh, and Elon-beth-hanan;
Treasury of Scripture Knowledge

The son of Dekar. or, Ben-dekar
Shaalbim

Joshua 19:42 And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,

Shaalabbin
Beth-shemesh

1 Samuel 6:12,20 And the cows took the straight way to the way of Bethshemesh, and …

Links
1 Kings 4:91 Kings 4:9 NIV1 Kings 4:9 NLT1 Kings 4:9 ESV1 Kings 4:9 NASB1 Kings 4:9 KJV1 Kings 4:9 Bible Apps1 Kings 4:9 Biblia Paralela1 Kings 4:9 Chinese Bible1 Kings 4:9 French Bible1 Kings 4:9 German BibleBible Hub
1 Kings 4:8
Top of Page
Top of Page