1 Kings 7:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֵ֨ת
wə-’êṯ
And alsoConj-w | DirObjM
197 [e]אוּלָ֤ם
’ū-lām
the HallN-msc
5982 [e]הָֽעַמּוּדִים֙
hā-‘am-mū-ḏîm
of PillarsArt | N-mp
6213 [e]עָשָׂ֔ה
‘ā-śāh,
He madeV-Qal-Perf-3ms
2572 [e]חֲמִשִּׁ֤ים
ḥă-miš-šîm
fiftyNumber-cp
520 [e]אַמָּה֙
’am-māh
cubitsN-fs
753 [e]אָרְכּ֔וֹ
’ā-rə-kōw,
its length [was]N-msc | 3ms
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֥ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
520 [e]אַמָּ֖ה
’am-māh
cubitsN-fs
7341 [e]רָחְבּ֑וֹ
rā-ḥə-bōw;
its widthN-msc | 3ms
197 [e]וְאוּלָם֙
wə-’ū-lām
and [was] a porticoConj-w | N-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
6440 [e]פְּנֵיהֶ֔ם
pə-nê-hem,
in front of themN-mpc | 3mp
5982 [e]וְעַמֻּדִ֥ים
wə-‘am-mu-ḏîm
and with pillarsConj-w | N-mp
5646 [e]וְעָ֖ב
wə-‘āḇ
and a canopy [was]Conj-w | N-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
uponPrep
6440 [e]פְּנֵיהֶֽם׃
pə-nê-hem.
in front of themN-mpc | 3mp

Hebrew Texts
מלכים א 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨ת אוּלָ֤ם הָֽעַמּוּדִים֙ עָשָׂ֔ה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אָרְכֹּ֔ו וּשְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה רָחְבֹּ֑ו וְאוּלָם֙ עַל־פְּנֵיהֶ֔ם וְעַמֻּדִ֥ים וְעָ֖ב עַל־פְּנֵיהֶֽם׃

מלכים א 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על־פניהם ועמדים ועב על־פניהם׃

מלכים א 7:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על־פניהם ועמדים ועב על־פניהם׃

מלכים א 7:6 Hebrew Bible
ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על פניהם ועמדים ועב על פניהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he made the hall of pillars; its length was 50 cubits and its width 30 cubits, and a porch was in front of them and pillars and a threshold in front of them.

King James Bible
And he made a porch of pillars; the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits: and the porch was before them: and the other pillars and the thick beam were before them.

Holman Christian Standard Bible
He made the hall of pillars 75 feet long and 45 feet wide. A portico was in front of the pillars, and a canopy with pillars was in front of them.
Treasury of Scripture Knowledge

before them. or, according to them.
before them. or, according to them.

Links
1 Kings 7:61 Kings 7:6 NIV1 Kings 7:6 NLT1 Kings 7:6 ESV1 Kings 7:6 NASB1 Kings 7:6 KJV1 Kings 7:6 Bible Apps1 Kings 7:6 Biblia Paralela1 Kings 7:6 Chinese Bible1 Kings 7:6 French Bible1 Kings 7:6 German BibleBible Hub
1 Kings 7:5
Top of Page
Top of Page