2 Chronicles 23:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]וּבַשָּׁנָ֨ה
ū-ḇaš-šā-nāh
And in the yearConj-w, Prep-b, Art | N-fs
7637 [e]הַשְּׁבִעִ֜ית
haš-šə-ḇi-‘îṯ
seventhArt | Number-ofs
2388 [e]הִתְחַזַּ֣ק
hiṯ-ḥaz-zaq
strengthened himselfV-Hitpael-Perf-3ms
3077 [e]יְהוֹיָדָ֗ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘,
JehoiadaN-proper-ms
3947 [e]וַיִּקַּ֣ח
way-yiq-qaḥ
andConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8269 [e]שָׂרֵ֣י
śā-rê
the captainsN-mpc
3967 [e]הַמֵּא֡וֹת
ham-mê-’ō-wṯ
of hundredsArt | Number-fp
5838 [e]לַעֲזַרְיָ֣הוּ
la-‘ă-zar-yā-hū
AzariahPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3395 [e]יְרֹחָ֡ם
yə-rō-ḥām
of JerohamN-proper-ms
3458 [e]וּלְיִשְׁמָעֵ֣אל
ū-lə-yiš-mā-‘êl
and IshmaelConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3076 [e]יְ֠הוֹחָנָן
yə-hō-w-ḥā-nān
of JehohananN-proper-ms
5838 [e]וְלַֽעֲזַרְיָ֨הוּ
wə-la-‘ă-zar-yā-hū
and AzariahConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
5744 [e]עוֹבֵ֜ד
‘ō-w-ḇêḏ
of ObedN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4641 [e]מַעֲשֵׂיָ֧הוּ
ma-‘ă-śê-yā-hū
MaaseiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
5718 [e]עֲדָיָ֛הוּ
‘ă-ḏā-yā-hū
of AdaiahN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
478 [e]אֱלִישָׁפָ֥ט
’ĕ-lî-šā-p̄āṭ
ElishaphatN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
2147 [e]זִכְרִ֖י
ziḵ-rî
of ZichriN-proper-ms
5973 [e]עִמּ֥וֹ
‘im-mōw
withPrep | 3ms
1285 [e]בַבְּרִֽית׃
ḇab-bə-rîṯ.
[and made a] covenantPrep-b, Art | N-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 23:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַשָּׁנָ֨ה הַשְּׁבִעִ֜ית הִתְחַזַּ֣ק יְהֹויָדָ֗ע וַיִּקַּ֣ח אֶת־שָׂרֵ֣י הַמֵּאֹ֡ות לַעֲזַרְיָ֣הוּ בֶן־יְרֹחָ֡ם וּלְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־יְ֠הֹוחָנָן וְלַֽעֲזַרְיָ֨הוּ בֶן־עֹובֵ֜ד וְאֶת־מַעֲשֵׂיָ֧הוּ בֶן־עֲדָיָ֛הוּ וְאֶת־אֱלִישָׁפָ֥ט בֶּן־זִכְרִ֖י עִמֹּ֥ו בַבְּרִֽית׃

דברי הימים ב 23:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את־שרי המאות לעזריהו בן־ירחם ולישמעאל בן־יהוחנן ולעזריהו בן־עובד ואת־מעשיהו בן־עדיהו ואת־אלישפט בן־זכרי עמו בברית׃

דברי הימים ב 23:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את־שרי המאות לעזריהו בן־ירחם ולישמעאל בן־יהוחנן ולעזריהו בן־עובד ואת־מעשיהו בן־עדיהו ואת־אלישפט בן־זכרי עמו בברית׃

דברי הימים ב 23:1 Hebrew Bible
ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את שרי המאות לעזריהו בן ירחם ולישמעאל בן יהוחנן ולעזריהו בן עובד ואת מעשיהו בן עדיהו ואת אלישפט בן זכרי עמו בברית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took captains of hundreds: Azariah the son of Jeroham, Ishmael the son of Johanan, Azariah the son of Obed, Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, and they entered into a covenant with him.

King James Bible
And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri, into covenant with him.

Holman Christian Standard Bible
Then, in the seventh year, Jehoiada summoned his courage and took the commanders of hundreds into a covenant with him: Azariah son of Jeroham, Ishmael son of Jehohanan, Azariah son of Obed, Maaseiah son of Adaiah, and Elishaphat son of Zichri.
Treasury of Scripture Knowledge

seventy year

2 Kings 11:4 And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds, …

covenant with him

2 Chronicles 15:12 And they entered into a covenant to seek the LORD God of their fathers …

1 Samuel 18:3 Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul.

Nehemiah 9:38 And because of all this we make a sure covenant, and write it; and …

Links
2 Chronicles 23:12 Chronicles 23:1 NIV2 Chronicles 23:1 NLT2 Chronicles 23:1 ESV2 Chronicles 23:1 NASB2 Chronicles 23:1 KJV2 Chronicles 23:1 Bible Apps2 Chronicles 23:1 Biblia Paralela2 Chronicles 23:1 Chinese Bible2 Chronicles 23:1 French Bible2 Chronicles 23:1 German BibleBible Hub
2 Chronicles 22:12
Top of Page
Top of Page