Exodus 35:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
And everyConj-w | N-msc
376 [e]אִ֞ישׁ
’îš
manN-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
4672 [e]נִמְצָ֣א
nim-ṣā
was foundV-Nifal-Perf-3ms
854 [e]אִתּ֗וֹ
’it-tōw,
withPrep | 3ms
8504 [e]תְּכֵ֧לֶת
tə-ḵê-leṯ
blueN-fs
713 [e]וְאַרְגָּמָ֛ן
wə-’ar-gā-mān
and purpleConj-w | N-msc
8438 [e]וְתוֹלַ֥עַת
wə-ṯō-w-la-‘aṯ
and yarnsConj-w | N-fsc
8144 [e]שָׁנִ֖י
šā-nî
scarletN-ms
8336 [e]וְשֵׁ֣שׁ
wə-šêš
and fine linenConj-w | N-msc
5795 [e]וְעִזִּ֑ים
wə-‘iz-zîm;
and goats' [hair]Conj-w | N-fp
5785 [e]וְעֹרֹ֨ת
wə-‘ō-rōṯ
and skinsConj-w | N-mpc
352 [e]אֵילִ֧ם
’ê-lim
of ramsN-mp
119 [e]מְאָדָּמִ֛ים
mə-’ād-dā-mîm
redV-Pual-Prtcpl-mp
5785 [e]וְעֹרֹ֥ת
wə-‘ō-rōṯ
and skinsConj-w | N-mpc
8476 [e]תְּחָשִׁ֖ים
tə-ḥā-šîm
badgerN-mp
935 [e]הֵבִֽיאוּ׃
hê-ḇî-’ū.
brought [them]V-Hifil-Perf-3cp

Hebrew Texts
שמות 35:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־אִ֞ישׁ אֲשֶׁר־נִמְצָ֣א אִתֹּ֗ו תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתֹולַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֣שׁ וְעִזִּ֑ים וְעֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים הֵבִֽיאוּ׃

שמות 35:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־איש אשר־נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו׃

שמות 35:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכל־איש אשר־נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו׃

שמות 35:23 Hebrew Bible
וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Every man, who had in his possession blue and purple and scarlet material and fine linen and goats' hair and rams' skins dyed red and porpoise skins, brought them.

King James Bible
And every man, with whom was found blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair, and red skins of rams, and badgers' skins, brought them.

Holman Christian Standard Bible
Everyone who had in his possession blue, purple, or scarlet yarn, fine linen or goat hair, ram skins dyed red or manatee skins, brought them.
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 35:6-10 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair…

Exodus 25:2-7 Speak to the children of Israel, that they bring me an offering…

1 Chronicles 29:8 And they with whom precious stones were found gave them to the treasure …

Links
Exodus 35:23Exodus 35:23 NIVExodus 35:23 NLTExodus 35:23 ESVExodus 35:23 NASBExodus 35:23 KJVExodus 35:23 Bible AppsExodus 35:23 Biblia ParalelaExodus 35:23 Chinese BibleExodus 35:23 French BibleExodus 35:23 German BibleBible Hub
Exodus 35:22
Top of Page
Top of Page