8504. תְּכֵ֫לֶת (tekeleth)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 8504. תְּכֵ֫לֶת (tekeleth) — 49 Occurrences

Exodus 25:4
HEB: וּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: blue, purple and scarlet
KJV: And blue, and purple, and scarlet,
INT: blue purple oppressor

Exodus 26:1
HEB: שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֗ר וּתְכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙ וְתֹלַ֣עַת
NAS: linen and blue and purple
KJV: linen, and blue, and purple,
INT: of fine twisted and blue and purple oppressor

Exodus 26:4
HEB: וְעָשִׂ֜יתָ לֻֽלְאֹ֣ת תְּכֵ֗לֶת עַ֣ל שְׂפַ֤ת
NAS: loops of blue on the edge
KJV: loops of blue upon the edge
INT: shall make loops of blue on the edge

Exodus 26:31
HEB: וְעָשִׂ֣יתָ פָרֹ֗כֶת תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: a veil of blue and purple
KJV: a vail [of] blue, and purple,
INT: shall make A veil of blue and purple oppressor

Exodus 26:36
HEB: לְפֶ֣תַח הָאֹ֔הֶל תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: of the tent of blue and purple
KJV: of the tent, [of] blue, and purple,
INT: the doorway of the tent of blue and purple oppressor

Exodus 27:16
HEB: עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה תְּכֵ֨לֶת וְאַרְגָּמָ֜ן וְתוֹלַ֧עַת
NAS: cubits, of blue and purple
KJV: cubits, [of] blue, and purple,
INT: of twenty cubits of blue and purple oppressor

Exodus 28:5
HEB: הַזָּהָ֔ב וְאֶת־ הַתְּכֵ֖לֶת וְאֶת־ הָֽאַרְגָּמָ֑ן
NAS: the gold and the blue and the purple
KJV: gold, and blue, and purple,
INT: shall take the gold and the blue and the purple oppressor

Exodus 28:6
HEB: הָאֵפֹ֑ד זָ֠הָב תְּכֵ֨לֶת וְאַרְגָּמָ֜ן תּוֹלַ֧עַת
NAS: of gold, of blue and purple
KJV: [of] gold, [of] blue, and [of] purple,
INT: the ephod of gold of blue and purple oppressor

Exodus 28:8
HEB: יִהְיֶ֑ה זָהָ֗ב תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: material: of gold, of blue and purple
KJV: thereof; [even of] gold, [of] blue, and purple,
INT: become of gold of blue and purple oppressor

Exodus 28:15
HEB: תַּעֲשֶׂ֑נּוּ זָ֠הָב תְּכֵ֨לֶת וְאַרְגָּמָ֜ן וְתוֹלַ֧עַת
NAS: it: of gold, of blue and purple
KJV: it; [of] gold, [of] blue, and [of] purple,
INT: shall make of gold of blue and purple oppressor

Exodus 28:28
HEB: הָאֵפֹד֙ בִּפְתִ֣יל תְּכֵ֔לֶת לִֽהְי֖וֹת עַל־
NAS: of the ephod with a blue cord,
KJV: with a lace of blue, that [it] may be above the curious girdle
INT: of the ephod cord A blue become above

Exodus 28:31
HEB: הָאֵפ֖וֹד כְּלִ֥יל תְּכֵֽלֶת׃
NAS: of the ephod all of blue.
KJV: of the ephod all [of] blue.
INT: of the ephod all of blue

Exodus 28:33
HEB: שׁוּלָ֗יו רִמֹּנֵי֙ תְּכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙ וְתוֹלַ֣עַת
NAS: pomegranates of blue and purple
KJV: pomegranates [of] blue, and [of] purple,
INT: hem pomegranates of blue and purple oppressor

Exodus 28:37
HEB: עַל־ פְּתִ֣יל תְּכֵ֔לֶת וְהָיָ֖ה עַל־
NAS: You shall fasten it on a blue cord,
KJV: And thou shalt put it on a blue lace,
INT: and cord A blue become shall be on

Exodus 35:6
HEB: וּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: and blue, purple and scarlet
KJV: And blue, and purple, and scarlet,
INT: and blue purple oppressor

Exodus 35:23
HEB: נִמְצָ֣א אִתּ֗וֹ תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: in his possession blue and purple
KJV: with whom was found blue, and purple,
INT: had his possession blue and purple oppressor

Exodus 35:25
HEB: מַטְוֶ֗ה אֶֽת־ הַתְּכֵ֙לֶת֙ וְאֶת־ הָֽאַרְגָּמָ֔ן
NAS: what they had spun, [in] blue and purple
KJV: that which they had spun, [both] of blue, and of purple,
INT: and brought what blue and purple oppressor

Exodus 35:35
HEB: וְחֹשֵׁב֒ וְרֹקֵ֞ם בַּתְּכֵ֣לֶת וּבָֽאַרְגָּמָ֗ן בְּתוֹלַ֧עַת
NAS: and of an embroiderer, in blue and in purple
KJV: and of the embroiderer, in blue, and in purple,
INT: A designer an embroiderer blue purple oppressor

Exodus 36:8
HEB: שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֗ר וּתְכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙ וְתוֹלַ֣עַת
NAS: linen and blue and purple
KJV: linen, and blue, and purple,
INT: of fine twisted and blue and purple oppressor

Exodus 36:11
HEB: וַיַּ֜עַשׂ לֻֽלְאֹ֣ת תְּכֵ֗לֶת עַ֣ל שְׂפַ֤ת
NAS: loops of blue on the edge
KJV: loops of blue on the edge
INT: made loops of blue on the edge

Exodus 36:35
HEB: אֶת־ הַפָּרֹ֔כֶת תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: the veil of blue and purple
KJV: a vail [of] blue, and purple,
INT: made the veil of blue and purple oppressor

Exodus 36:37
HEB: לְפֶ֣תַח הָאֹ֔הֶל תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: of the tent, of blue and purple
KJV: door [of] blue, and purple,
INT: the doorway of the tent of blue and purple oppressor

Exodus 38:18
HEB: מַעֲשֵׂ֣ה רֹקֵ֔ם תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: of the weaver, of blue and purple
KJV: [was] needlework, [of] blue, and purple,
INT: was the work of the weaver of blue and purple oppressor

Exodus 38:23
HEB: וְחֹשֵׁ֑ב וְרֹקֵ֗ם בַּתְּכֵ֙לֶת֙ וּבָֽאַרְגָּמָ֔ן וּבְתוֹלַ֥עַת
NAS: and a weaver in blue and in purple
KJV: and an embroiderer in blue, and in purple,
INT: skillful weaver blue purple oppressor

Exodus 39:1
HEB: וּמִן־ הַתְּכֵ֤לֶת וְהָֽאַרְגָּמָן֙ וְתוֹלַ֣עַת
NAS: Moreover, from the blue and purple
KJV: And of the blue, and purple,
INT: from the blue and purple oppressor

Exodus 39:2
HEB: הָאֵפֹ֑ד זָהָ֗ב תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: of gold, [and] of blue and purple
KJV: [of] gold, blue, and purple,
INT: the ephod of gold blue and purple oppressor

Exodus 39:3
HEB: לַעֲשׂ֗וֹת בְּת֤וֹךְ הַתְּכֵ֙לֶת֙ וּבְת֣וֹךְ הָֽאַרְגָּמָ֔ן
NAS: to be woven in [with] the blue and the purple
KJV: to work [it] in the blue, and in the purple,
INT: to be woven hope in the blue hope and the purple

Exodus 39:5
HEB: כְּמַעֲשֵׂהוּ֒ זָהָ֗ב תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: material: of gold [and] of blue and purple
KJV: thereof; [of] gold, blue, and purple,
INT: workmanship of gold blue and purple oppressor

Exodus 39:8
HEB: אֵפֹ֑ד זָהָ֗ב תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: of gold [and] of blue and purple
KJV: [of] gold, blue, and purple,
INT: of the ephod of gold blue and purple oppressor

Exodus 39:21
HEB: הָאֵפֹ֜ד בִּפְתִ֣יל תְּכֵ֗לֶת לִֽהְיֹת֙ עַל־
NAS: of the ephod with a blue cord,
KJV: with a lace of blue, that it might be above the curious girdle
INT: of the ephod cord A blue become above

Exodus 39:22
HEB: אֹרֵ֑ג כְּלִ֖יל תְּכֵֽלֶת׃
NAS: work, all of blue;
KJV: work, all [of] blue.
INT: of woven all of blue

Exodus 39:24
HEB: הַמְּעִ֔יל רִמּוֹנֵ֕י תְּכֵ֥לֶת וְאַרְגָּמָ֖ן וְתוֹלַ֣עַת
NAS: pomegranates of blue and purple
KJV: pomegranates [of] blue, and purple,
INT: of the robe pomegranates of blue and purple oppressor

Exodus 39:29
HEB: שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֗ר וּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת
NAS: linen, and blue and purple
KJV: linen, and blue, and purple,
INT: of fine twisted and blue and purple oppressor

Exodus 39:31
HEB: עָלָיו֙ פְּתִ֣יל תְּכֵ֔לֶת לָתֵ֥ת עַל־
NAS: They fastened a blue cord
KJV: unto it a lace of blue, to fasten
INT: and cord A blue to fasten on

Numbers 4:6
HEB: בֶֽגֶד־ כְּלִ֛יל תְּכֵ֖לֶת מִלְמָ֑עְלָה וְשָׂמ֖וּ
NAS: of pure blue, and shall insert
KJV: wholly of blue, and shall put
INT: a cloth of pure blue over and shall insert

Numbers 4:7
HEB: יִפְרְשׂוּ֮ בֶּ֣גֶד תְּכֵלֶת֒ וְנָתְנ֣וּ עָ֠לָיו
NAS: a cloth of blue and put
KJV: a cloth of blue, and put
INT: spread A cloth of blue and put Over

Numbers 4:9
HEB: וְלָקְח֣וּ ׀ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֗לֶת וְכִסּ֞וּ אֶת־
NAS: Then they shall take a blue cloth
KJV: a cloth of blue, and cover
INT: shall take cloth A blue and cover the lampstand

Numbers 4:11
HEB: יִפְרְשׂוּ֙ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אֹת֔וֹ
NAS: they shall spread a blue cloth
KJV: a cloth of blue, and cover
INT: shall spread cloth A blue and cover A covering

Numbers 4:12
HEB: אֶל־ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אוֹתָ֔ם
NAS: and put them in a blue cloth
KJV: [them] in a cloth of blue, and cover
INT: about cloth A blue and cover A covering

Numbers 15:38
HEB: הַכָּנָ֖ף פְּתִ֥יל תְּכֵֽלֶת׃
NAS: of each corner a cord of blue.
KJV: of the borders a ribband of blue:
INT: corner A cord of blue

2 Chronicles 2:7
HEB: וּבָֽאַרְגְּוָן֙ וְכַרְמִ֣יל וּתְכֵ֔לֶת וְיֹדֵ֖עַ לְפַתֵּ֣חַ
NAS: crimson and violet [fabrics], and who knows
KJV: and crimson, and blue, and that can skill
INT: purple crimson and violet knows to make

2 Chronicles 2:14
HEB: וּבָעֵצִ֗ים בָּאַרְגָּמָ֤ן בַּתְּכֵ֙לֶת֙ וּבַבּ֣וּץ וּבַכַּרְמִ֔יל
NAS: [and] in purple, violet, linen
KJV: in purple, in blue, and in fine linen,
INT: and wood purple violet linen and crimson

2 Chronicles 3:14
HEB: אֶת־ הַפָּרֹ֔כֶת תְּכֵ֥לֶת וְאַרְגָּמָ֖ן וְכַרְמִ֣יל
NAS: the veil of violet, purple,
KJV: the vail [of] blue, and purple,
INT: made the veil of violet purple crimson

Esther 1:6
HEB: ח֣וּר ׀ כַּרְפַּ֣ס וּתְכֵ֗לֶת אָחוּז֙ בְּחַבְלֵי־
NAS: white and violet linen
KJV: green, and blue, [hangings], fastened
INT: white fine and violet held cords

Esther 8:15
HEB: בִּלְב֤וּשׁ מַלְכוּת֙ תְּכֵ֣לֶת וָח֔וּר וַעֲטֶ֤רֶת
NAS: robes of blue and white,
KJV: apparel of blue and white,
INT: robes royal of blue and white crown

Jeremiah 10:9
HEB: וִידֵ֣י צוֹרֵ֑ף תְּכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙ לְבוּשָׁ֔ם
NAS: of a goldsmith; Violet and purple
KJV: of the founder: blue and purple
INT: the hands of a goldsmith Violet and purple are their clothing

Ezekiel 23:6
HEB: לְבֻשֵׁ֤י תְכֵ֙לֶת֙ פַּח֣וֹת וּסְגָנִ֔ים
NAS: who were clothed in purple, governors
KJV: [Which were] clothed with blue, captains
INT: were clothed purple governors and officials

Ezekiel 27:7
HEB: לָ֖ךְ לְנֵ֑ס תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן מֵאִיֵּ֥י
NAS: Your awning was blue and purple
KJV: to be thy sail; blue and purple
INT: became your distinguishing was blue and purple the coastlands

Ezekiel 27:24
HEB: בְּמַכְלֻלִ֔ים בִּגְלוֹמֵי֙ תְּכֵ֣לֶת וְרִקְמָ֔ה וּבְגִנְזֵ֖י
NAS: in clothes of blue and embroidered work,
KJV: in all sorts [of things], in blue clothes,
INT: choice clothes of blue and embroidered carpets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page