Ezekiel 27:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7402 [e]רֹכְלֵ֤י
rō-ḵə-lê
The merchantsV-Qal-Prtcpl-mpc
7614 [e]שְׁבָא֙
šə-ḇā
of ShebaN-proper-fs
7484 [e]וְרַעְמָ֔ה
wə-ra‘-māh,
and RaamahConj-w | N-proper-fs
1992 [e]הֵ֖מָּה
hêm-māh
werePro-3mp
7402 [e]רֹכְלָ֑יִךְ
rō-ḵə-lā-yiḵ;
your merchantsV-Qal-Prtcpl-mpc | 2fs
7218 [e]בְּרֹ֨אשׁ
bə-rōš
choicestPrep-b | N-msc
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
1314 [e]בֹּ֜שֶׂם
bō-śem
the spicesN-ms
3605 [e]וּבְכָל־
ū-ḇə-ḵāl
and all [kinds]Conj-w, Prep-b | N-msc
68 [e]אֶ֤בֶן
’e-ḇen
of stonesN-fs
3368 [e]יְקָרָה֙
yə-qā-rāh
preciousAdj-fs
2091 [e]וְזָהָ֔ב
wə-zā-hāḇ,
and goldConj-w | N-ms
5414 [e]נָתְנ֖וּ
nā-ṯə-nū
they tradedV-Qal-Perf-3cp
5801 [e]עִזְבוֹנָֽיִךְ׃
‘iz-ḇō-w-nā-yiḵ.
for your waresN-mpc | 2fs

Hebrew Texts
יחזקאל 27:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רֹכְלֵ֤י שְׁבָא֙ וְרַעְמָ֔ה הֵ֖מָּה רֹכְלָ֑יִךְ בְּרֹ֨אשׁ כָּל־בֹּ֜שֶׂם וּבְכָל־אֶ֤בֶן יְקָרָה֙ וְזָהָ֔ב נָתְנ֖וּ עִזְבֹונָֽיִךְ׃

יחזקאל 27:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל־בשם ובכל־אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך׃

יחזקאל 27:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל־בשם ובכל־אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך׃

יחזקאל 27:22 Hebrew Bible
רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל בשם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The traders of Sheba and Raamah, they traded with you; they paid for your wares with the best of all kinds of spices, and with all kinds of precious stones and gold.

King James Bible
The merchants of Sheba and Raamah, they were thy merchants: they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones, and gold.

Holman Christian Standard Bible
The merchants of Sheba and Raamah traded with you. They exchanged gold, the best of all spices, and all kinds of precious stones for your merchandise.
Treasury of Scripture Knowledge

Sheba

Genesis 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, …

1 Kings 10:1-13 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning …

1 Chronicles 1:9 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and …

2 Chronicles 9:1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came …

Psalm 72:10,15 The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the …

Isaiah 60:6 The multitude of camels shall cover you, the dromedaries of Midian …

Links
Ezekiel 27:22Ezekiel 27:22 NIVEzekiel 27:22 NLTEzekiel 27:22 ESVEzekiel 27:22 NASBEzekiel 27:22 KJVEzekiel 27:22 Bible AppsEzekiel 27:22 Biblia ParalelaEzekiel 27:22 Chinese BibleEzekiel 27:22 French BibleEzekiel 27:22 German BibleBible Hub
Ezekiel 27:21
Top of Page
Top of Page