Ezra 5:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]אֱדַ֗יִן
’ĕ-ḏa-yin,
ThenAdv
7593 [e]שְׁאֵ֙לְנָא֙
šə-’ê-lə-nā
we askedV-Qal-Perf-1cp
7868 [e]לְשָׂבַיָּ֣א
lə-śā-ḇay-yā
eldersPrep-l | N-mpd
479 [e]אִלֵּ֔ךְ
’il-lêḵ,
thesePro-cp
3660 [e]כְּנֵ֖מָא
kə-nê-mā
[and] thusAdv
560 [e]אֲמַ֣רְנָא
’ă-mar-nā
spokeV-Qal-Perf-1cp
  לְּהֹ֑ם
lə-hōm;
to themPrep | 3mp
4479 [e]מַן־
man-
whoInterrog
7761 [e]שָׂ֨ם
śām
commandedV-Qal-Perf-3ms
  לְכֹ֜ם
lə-ḵōm
youPrep | 2mp
2942 [e]טְעֵ֗ם
ṭə-‘êm,
commandN-ms
1005 [e]בַּיְתָ֤א
bay-ṯā
templeN-msd
1836 [e]דְנָה֙
ḏə-nāh
thisPro-ms
1124 [e]לְמִבְנְיָ֔ה
lə-miḇ-nə-yāh,
to buildPrep-l | V-Qal-Inf
846 [e]וְאֻשַּׁרְנָ֥א
wə-’uš-šar-nā
and wallConj-w | N-msd
1836 [e]דְנָ֖ה
ḏə-nāh
thisPro-ms
3635 [e]לְשַׁכְלָלָֽה׃
lə-šaḵ-lā-lāh.
to finishPrep-l | V-Hifil-Inf

Hebrew Texts
עזרא 5:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱדַ֗יִן שְׁאֵ֙לְנָא֙ לְשָׂבַיָּ֣א אִלֵּ֔ךְ כְּנֵ֖מָא אֲמַ֣רְנָא לְּהֹ֑ם מַן־שָׂ֨ם לְכֹ֜ם טְעֵ֗ם בַּיְתָ֤א דְנָה֙ לְמִבְנְיָ֔ה וְאֻשַּׁרְנָ֥א דְנָ֖ה לְשַׁכְלָלָֽה׃

עזרא 5:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן־שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה׃

עזרא 5:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן־שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה׃

עזרא 5:9 Hebrew Bible
אדין שאלנא לשביא אלך כנמא אמרנא להם מן שם לכם טעם ביתא דנה למבניה ואשרנא דנה לשכללה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Then we asked those elders and said to them thus, 'Who issued you a decree to rebuild this temple and to finish this structure?'

King James Bible
Then asked we those elders, and said unto them thus, Who commanded you to build this house, and to make up these walls?

Holman Christian Standard Bible
So we questioned the elders and asked, "Who gave you the order to rebuild this temple and finish this structure?"
Treasury of Scripture Knowledge

Who commanded

Ezra 5:3,4 At the same time came to them Tatnai, governor on this side the river, …

Links
Ezra 5:9Ezra 5:9 NIVEzra 5:9 NLTEzra 5:9 ESVEzra 5:9 NASBEzra 5:9 KJVEzra 5:9 Bible AppsEzra 5:9 Biblia ParalelaEzra 5:9 Chinese BibleEzra 5:9 French BibleEzra 5:9 German BibleBible Hub
Ezra 5:8
Top of Page
Top of Page