Ezra 8:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3117 [e]וּבַיּ֣וֹם
ū-ḇay-yō-wm
And on the dayConj-w, Prep-b, Art | N-ms
7243 [e]הָרְבִיעִ֡י
hā-rə-ḇî-‘î
fourthArt | Number-oms
8254 [e]נִשְׁקַ֣ל
niš-qal
were weighedV-Nifal-Perf-3ms
3701 [e]הַכֶּסֶף֩
hak-ke-sep̄
the silverArt | N-ms
2091 [e]וְהַזָּהָ֨ב
wə-haz-zā-hāḇ
and the goldConj-w, Art | N-ms
3627 [e]וְהַכֵּלִ֜ים
wə-hak-kê-lîm
and the articlesConj-w, Art | N-mp
1004 [e]בְּבֵ֣ית
bə-ḇêṯ
in the housePrep-b | N-msc
430 [e]אֱלֹהֵ֗ינוּ
’ĕ-lō-hê-nū,
of our GodN-mpc | 1cp
5921 [e]עַ֠ל
‘al
byPrep
3027 [e]יַד־
yaḏ-
the handN-fsc
4822 [e]מְרֵמ֤וֹת
mə-rê-mō-wṯ
of MeremothN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
223 [e]אֽוּרִיָּה֙
’ū-rî-yāh
of UriahN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
5973 [e]וְעִמּ֖וֹ
wə-‘im-mōw
and with himConj-w | Prep | 3ms
499 [e]אֶלְעָזָ֣ר
’el-‘ā-zār
[was] EleazarN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
6372 [e]פִּֽינְחָ֑ס
pî-nə-ḥās;
of PhinehasN-proper-ms
5973 [e]וְעִמָּהֶ֞ם
wə-‘im-mā-hem
and with them [were]Conj-w | Prep | 3mp
3107 [e]יוֹזָבָ֧ד
yō-w-zā-ḇāḏ
JozabadN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3442 [e]יֵשׁ֛וּעַ
yê-šū-a‘
of JeshuaN-proper-ms
5129 [e]וְנֽוֹעַדְיָ֥ה
wə-nō-w-‘aḏ-yāh
and NoadiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
1131 [e]בִּנּ֖וּי
bin-nui
of BinnuiN-proper-ms
3881 [e]הַלְוִיִּֽם׃
hal-wî-yim.
the LevitesArt | N-proper-mp

Hebrew Texts
עזרא 8:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַיֹּ֣ום הָרְבִיעִ֡י נִשְׁקַ֣ל הַכֶּסֶף֩ וְהַזָּהָ֨ב וְהַכֵּלִ֜ים בְּבֵ֣ית אֱלֹהֵ֗ינוּ עַ֠ל יַד־מְרֵמֹ֤ות בֶּן־אֽוּרִיָּה֙ הַכֹּהֵ֔ן וְעִמֹּ֖ו אֶלְעָזָ֣ר בֶּן־פִּֽינְחָ֑ס וְעִמָּהֶ֞ם יֹוזָבָ֧ד בֶּן־יֵשׁ֛וּעַ וְנֹֽועַדְיָ֥ה בֶן־בִּנּ֖וּי הַלְוִיִּֽם׃

עזרא 8:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד־מרמות בן־אוריה הכהן ועמו אלעזר בן־פינחס ועמהם יוזבד בן־ישוע ונועדיה בן־בנוי הלוים׃

עזרא 8:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד־מרמות בן־אוריה הכהן ועמו אלעזר בן־פינחס ועמהם יוזבד בן־ישוע ונועדיה בן־בנוי הלוים׃

עזרא 8:33 Hebrew Bible
וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד מרמות בן אוריה הכהן ועמו אלעזר בן פינחס ועמהם יוזבד בן ישוע ונועדיה בן בנוי הלוים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
On the fourth day the silver and the gold and the utensils were weighed out in the house of our God into the hand of Meremoth the son of Uriah the priest, and with him was Eleazar the son of Phinehas; and with them were the Levites, Jozabad the son of Jeshua and Noadiah the son of Binnui.

King James Bible
Now on the fourth day was the silver and the gold and the vessels weighed in the house of our God by the hand of Meremoth the son of Uriah the priest; and with him was Eleazar the son of Phinehas; and with them was Jozabad the son of Jeshua, and Noadiah the son of Binnui, Levites;

Holman Christian Standard Bible
On the fourth day the silver, the gold, and the articles were weighed out in the house of our God into the care of Meremoth the priest, son of Uriah. Eleazar son of Phinehas was with him. The Levites Jozabad son of Jeshua and Noadiah son of Binnui were also with them.
Treasury of Scripture Knowledge

weighed

Ezra 8:26,30 I even weighed to their hand six hundred and fifty talents of silver, …

1 Chronicles 28:14-18 He gave of gold by weight for things of gold, for all instruments …

2 Corinthians 8:20,21 Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which …

Meremoth

Nehemiah 10:5 Harim, Meremoth, Obadiah,

Uriah

Nehemiah 3:4 And next to them repaired Meremoth the son of Urijah, the son of …

Urijah. Jozabad

Nehemiah 8:7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah…

Binnui

Nehemiah 10:9 And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons …

Links
Ezra 8:33Ezra 8:33 NIVEzra 8:33 NLTEzra 8:33 ESVEzra 8:33 NASBEzra 8:33 KJVEzra 8:33 Bible AppsEzra 8:33 Biblia ParalelaEzra 8:33 Chinese BibleEzra 8:33 French BibleEzra 8:33 German BibleBible Hub
Ezra 8:32
Top of Page
Top of Page