Isaiah 11:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6510 [e]וּפָרָ֤ה
ū-p̄ā-rāh
And the cowConj-w | N-fs
1677 [e]וָדֹב֙
wā-ḏōḇ
and the bearConj-w | N-fs
7462 [e]תִּרְעֶ֔ינָה
tir-‘e-nāh,
shall grazeV-Qal-Imperf-3fp
3162 [e]יַחְדָּ֖ו
yaḥ-dāw
togetherAdv
7257 [e]יִרְבְּצ֣וּ
yir-bə-ṣū
shall lie downV-Qal-Imperf-3mp
3206 [e]יַלְדֵיהֶ֑ן
yal-ḏê-hen;
their young onesN-mpc | 3fp
738 [e]וְאַרְיֵ֖ה
wə-’ar-yêh
and the lionConj-w | N-ms
1241 [e]כַּבָּקָ֥ר
kab-bā-qār
like the oxPrep-k, Art | N-ms
398 [e]יֹֽאכַל־
yō-ḵal-
shall eatV-Qal-Imperf-3ms
8401 [e]תֶּֽבֶן׃
te-ḇen.
strawN-ms

Hebrew Texts
ישעה 11:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפָרָ֤ה וָדֹב֙ תִּרְעֶ֔ינָה יַחְדָּ֖ו יִרְבְּצ֣וּ יַלְדֵיהֶ֑ן וְאַרְיֵ֖ה כַּבָּקָ֥ר יֹֽאכַל־תֶּֽבֶן׃

ישעה 11:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל־תבן׃

ישעה 11:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל־תבן׃

ישעה 11:7 Hebrew Bible
ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Also the cow and the bear will graze, Their young will lie down together, And the lion will eat straw like the ox.

King James Bible
And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox.

Holman Christian Standard Bible
The cow and the bear will graze, their young ones will lie down together, and the lion will eat straw like the ox.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Isaiah 11:7Isaiah 11:7 NIVIsaiah 11:7 NLTIsaiah 11:7 ESVIsaiah 11:7 NASBIsaiah 11:7 KJVIsaiah 11:7 Bible AppsIsaiah 11:7 Biblia ParalelaIsaiah 11:7 Chinese BibleIsaiah 11:7 French BibleIsaiah 11:7 German BibleBible Hub
Isaiah 11:6
Top of Page
Top of Page