Joshua 21:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4940 [e]וּלְמִשְׁפְּח֣וֹת
ū-lə-miš-pə-ḥō-wṯ
And to the familiesConj-w, Prep-l | N-fpc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
4847 [e]מְרָרִי֮
mə-rā-rî
of MerariN-proper-ms
3881 [e]הַלְוִיִּ֣ם
hal-wî-yim
the LevitesArt | N-proper-mp
3498 [e]הַנּוֹתָרִים֒
han-nō-w-ṯā-rîm
the restArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
853 [e]מֵאֵת֙
mê-’êṯ
of fromPrep-m | DirObjM
4294 [e]מַטֵּ֣ה
maṭ-ṭêh
the tribeN-msc
2074 [e]זְבוּלֻ֔ן
zə-ḇū-lun,
of ZebulunN-proper-ms
853 [e]אֶֽת־
’eṯ-
-DirObjM
3362 [e]יָקְנְעָ֖ם
yā-qə-nə-‘ām
JokneamN-proper-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
and withConj-w | DirObjM
4054 [e]מִגְרָשֶׁ֑הָ
miḡ-rā-še-hā;
its common-landN-mpc | 3fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7177 [e]קַרְתָּ֖ה
qar-tāh
KartahN-proper-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
and withConj-w | DirObjM
4054 [e]מִגְרָשֶֽׁהָ׃
miḡ-rā-še-hā.
its common-landN-mpc | 3fs

Hebrew Texts
יהושע 21:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְמִשְׁפְּחֹ֣ות בְּנֵֽי־מְרָרִי֮ הַלְוִיִּ֣ם הַנֹּותָרִים֒ מֵאֵת֙ מַטֵּ֣ה זְבוּלֻ֔ן אֶֽת־יָקְנְעָ֖ם וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֑הָ אֶת־קַרְתָּ֖ה וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁהָ׃

יהושע 21:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמשפחות בני־מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את־יקנעם ואת־מגרשה את־קרתה ואת־מגרשה׃

יהושע 21:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולמשפחות בני־מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את־יקנעם ואת־מגרשה את־קרתה ואת־מגרשה׃

יהושע 21:34 Hebrew Bible
ולמשפחות בני מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את יקנעם ואת מגרשה את קרתה ואת מגרשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
To the families of the sons of Merari, the rest of the Levites, they gave from the tribe of Zebulun, Jokneam with its pasture lands and Kartah with its pasture lands.

King James Bible
And unto the families of the children of Merari, the rest of the Levites, out of the tribe of Zebulun, Jokneam with her suburbs, and Kartah with her suburbs,

Holman Christian Standard Bible
From the tribe of Zebulun, they gave to the clans of the descendants of Merari, who were the remaining Levites: Jokneam with its pasturelands, Kartah with its pasturelands,
Treasury of Scripture Knowledge

And unto

Joshua 21:7 The children of Merari by their families had out of the tribe of …

1 Chronicles 6:77 To the rest of the children of Merari were given out of the tribe …

Jokneam

Joshua 12:22 The king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;

Joshua 19:11,15 And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached …

Links
Joshua 21:34Joshua 21:34 NIVJoshua 21:34 NLTJoshua 21:34 ESVJoshua 21:34 NASBJoshua 21:34 KJVJoshua 21:34 Bible AppsJoshua 21:34 Biblia ParalelaJoshua 21:34 Chinese BibleJoshua 21:34 French BibleJoshua 21:34 German BibleBible Hub
Joshua 21:33
Top of Page
Top of Page