Nehemiah 11:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6496 [e]וּפְקִ֤יד
ū-p̄ə-qîḏ
And the overseerConj-w | N-msc
3881 [e]הַלְוִיִּם֙
hal-wî-yim
of the LevitesArt | N-proper-mp
3389 [e]בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם
bî-rū-šā-lim,
at JerusalemPrep-b | N-proper-fs
5813 [e]עֻזִּ֤י
‘uz-zî
[was] UzziN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
1137 [e]בָּנִי֙
bā-nî
of BaniN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
2811 [e]חֲשַׁבְיָ֔ה
ḥă-šaḇ-yāh,
of HashabiahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4983 [e]מַתַּנְיָ֖ה
mat-tan-yāh
of MattaniahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4316 [e]מִיכָ֑א
mî-ḵā;
of MichaN-proper-ms
1121 [e]מִבְּנֵ֤י
mib-bə-nê
Of the sonsPrep-m | N-mpc
623 [e]אָסָף֙
’ā-sāp̄
of AsaphN-proper-ms
7891 [e]הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים
ham-šō-rə-rîm,
the singersArt | V-Piel-Prtcpl-mp
5048 [e]לְנֶ֖גֶד
lə-ne-ḡeḏ
in chargePrep-l
4399 [e]מְלֶ֥אכֶת
mə-le-ḵeṯ
of the serviceN-fsc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
430 [e]הָאֱלֹהִֽים׃
hā-’ĕ-lō-hîm.
of GodArt | N-mp

Hebrew Texts
נחמיה 11:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְקִ֤יד הַלְוִיִּם֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם עֻזִּ֤י בֶן־בָּנִי֙ בֶּן־חֲשַׁבְיָ֔ה בֶּן־מַתַּנְיָ֖ה בֶּן־מִיכָ֑א מִבְּנֵ֤י אָסָף֙ הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים לְנֶ֖גֶד מְלֶ֥אכֶת בֵּית־הָאֱלֹהִֽים׃

נחמיה 11:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופקיד הלוים בירושלם עזי בן־בני בן־חשביה בן־מתניה בן־מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית־האלהים׃

נחמיה 11:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ופקיד הלוים בירושלם עזי בן־בני בן־חשביה בן־מתניה בן־מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית־האלהים׃

נחמיה 11:22 Hebrew Bible
ופקיד הלוים בירושלם עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the overseer of the Levites in Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Mica, from the sons of Asaph, who were the singers for the service of the house of God.

King James Bible
The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers were over the business of the house of God.

Holman Christian Standard Bible
The leader of the Levites in Jerusalem was Uzzi son of Bani, son of Hashabiah, son of Mattaniah, son of Mica, of the descendants of Asaph, who were singers for the service of God's house.
Treasury of Scripture Knowledge

overseer.

Nehemiah 11:9,14 And Joel the son of Zichri was their overseer: and Judah the son …

Nehemiah 12:42 And Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, …

Acts 20:28 Take heed therefore to yourselves, and to all the flock, over the …

Uzzi.

Nehemiah 12:42 And Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, …

Bani.

Nehemiah 3:17 After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next to him …

Nehemiah 8:7 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah…

Nehemiah 9:4,5 Then stood up on the stairs, of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, …

Nehemiah 10:13 Hodijah, Bani, Beninu.

Hashabiah.

Nehemiah 10:11 Micha, Rehob, Hashabiah,

Nehemiah 12:24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the …

Ezra 8:19 And Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brothers …

Mattaniah.

Nehemiah 11:17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, …

Nehemiah 12:25,35 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were …

Nehemiah 13:13 And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, …

1 Chronicles 9:15 And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, …

Of the sons.

Nehemiah 11:17 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, …

Nehemiah 12:46 For in the days of David and Asaph of old there were chief of the …

1 Chronicles 25:1-6 Moreover David and the captains of the host separated to the service …

were over.

Nehemiah 11:11,16 Seraiah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, …

1 Chronicles 9:16-32 And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, …

Links
Nehemiah 11:22Nehemiah 11:22 NIVNehemiah 11:22 NLTNehemiah 11:22 ESVNehemiah 11:22 NASBNehemiah 11:22 KJVNehemiah 11:22 Bible AppsNehemiah 11:22 Biblia ParalelaNehemiah 11:22 Chinese BibleNehemiah 11:22 French BibleNehemiah 11:22 German BibleBible Hub
Nehemiah 11:21
Top of Page
Top of Page