Numbers 4:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וְלָקְחוּ֩
wə-lā-qə-ḥū
And they shall takeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3627 [e]כְּלֵ֨י
kə-lê
the utensilsN-mpc
8335 [e]הַשָּׁרֵ֜ת
haš-šā-rêṯ
of serviceArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֧ר
’ă-šer
whichPro-r
8334 [e]יְשָֽׁרְתוּ־
yə-šā-rə-ṯū-
they ministerV-Piel-Imperf-3mp
  בָ֣ם
ḇām
inPrep | 3mp
6944 [e]בַּקֹּ֗דֶשׁ
baq-qō-ḏeš,
the sanctuaryPrep-b, Art | N-ms
5414 [e]וְנָֽתְנוּ֙
wə-nā-ṯə-nū
and put [them]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
413 [e]אֶל־
’el-
inPrep
899 [e]בֶּ֣גֶד
be-ḡeḏ
a clothN-msc
8504 [e]תְּכֵ֔לֶת
tə-ḵê-leṯ,
blueN-fs
3680 [e]וְכִסּ֣וּ
wə-ḵis-sū
and coverConj-w | V-Piel-ConjPerf-3cp
853 [e]אוֹתָ֔ם
’ō-w-ṯām,
themDirObjM | 3mp
4372 [e]בְּמִכְסֵ֖ה
bə-miḵ-sêh
with a coveringPrep-b | N-msc
5785 [e]ע֣וֹר
‘ō-wr
of skinsN-ms
8476 [e]תָּ֑חַשׁ
tā-ḥaš;
badgerN-ms
5414 [e]וְנָתְנ֖וּ
wə-nā-ṯə-nū
and put [them]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
4132 [e]הַמּֽוֹט׃
ham-mō-wṭ.
a carrying beamArt | N-ms

Hebrew Texts
במדבר 4:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקְחוּ֩ אֶת־כָּל־כְּלֵ֨י הַשָּׁרֵ֜ת אֲשֶׁ֧ר יְשָֽׁרְתוּ־בָ֣ם בַּקֹּ֗דֶשׁ וְנָֽתְנוּ֙ אֶל־בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אֹותָ֔ם בְּמִכְסֵ֖ה עֹ֣ור תָּ֑חַשׁ וְנָתְנ֖וּ עַל־הַמֹּֽוט׃

במדבר 4:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחו את־כל־כלי השרת אשר ישרתו־בם בקדש ונתנו אל־בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על־המוט׃

במדבר 4:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולקחו את־כל־כלי השרת אשר ישרתו־בם בקדש ונתנו אל־בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על־המוט׃

במדבר 4:12 Hebrew Bible
ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and they shall take all the utensils of service, with which they serve in the sanctuary, and put them in a blue cloth and cover them with a covering of porpoise skin, and put them on the carrying bars.

King James Bible
And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers' skins, and shall put them on a bar:

Holman Christian Standard Bible
They are to take all the serving utensils they use in the sanctuary, place them in a blue cloth, cover them with a covering made of manatee skin, and put them on a carrying frame."
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 4:7,9 And on the table of show bread they shall spread a cloth of blue, …

Numbers 3:8 And they shall keep all the instruments of the tabernacle of the …

Exodus 25:9 According to all that I show you, after the pattern of the tabernacle, …

Exodus 31:10 And the cloths of service, and the holy garments for Aaron the priest, …

2 Kings 25:14,15 And the pots, and the shovels, and the snuffers, and the spoons, …

1 Chronicles 9:29 Some of them also were appointed to oversee the vessels, and all …

1 Chronicles 4:11,16,19,22 And Chelub the brother of Shuah begat Mehir, which was the father of Eshton…

Links
Numbers 4:12Numbers 4:12 NIVNumbers 4:12 NLTNumbers 4:12 ESVNumbers 4:12 NASBNumbers 4:12 KJVNumbers 4:12 Bible AppsNumbers 4:12 Biblia ParalelaNumbers 4:12 Chinese BibleNumbers 4:12 French BibleNumbers 4:12 German BibleBible Hub
Numbers 4:11
Top of Page
Top of Page