ἀκολουθοῦντες
Englishman's Concordance
ἀκολουθοῦντες (akolouthountes) — 4 Occurrences

Matthew 21:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες
NAS: of Him, and those who followed, were shouting,
KJV: and that followed, cried,
INT: and those following were crying out saying

Mark 10:32 V-PPA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο καὶ
NAS: and those who followed were fearful.
KJV: and as they followed, they were afraid.
INT: those moreover following were afraid And

Mark 11:9 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον Ὡσαννά
NAS: and those who followed were shouting:
KJV: and they that followed, cried,
INT: and those following were crying out Hosanna

Revelation 14:4 V-PPA-NMP
GRK: οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ
NAS: These [are] the ones who follow the Lamb
KJV: which follow the Lamb
INT: these they who follow the Lamb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 190
90 Occurrences


ἀκολουθῆσαι — 2 Occ.
ἀκολουθήσαντές — 1 Occ.
ἀκολουθησάντων — 1 Occ.
ἀκολουθήσατε — 2 Occ.
ἀκολουθήσεις — 1 Occ.
ἀκολουθήσω — 3 Occ.
ἀκολουθήσουσιν — 1 Occ.
Ἀκολούθει — 16 Occ.
ἀκολουθεῖν — 1 Occ.
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
Additional Entries
ἀκολουθήσατε — 2 Occ.
ἀκολουθήσεις — 1 Occ.
ἀκολουθήσω — 3 Occ.
ἀκολουθήσουσιν — 1 Occ.
Ἀκολούθει — 16 Occ.
ἀκολουθεῖν — 1 Occ.
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόαμεν — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page