ἀποστέλλω
Englishman's Concordance
ἀποστέλλω (apostellō) — 8 Occurrences

Matthew 10:16 V-PIA-1S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς
NAS: Behold, I send you out as sheep
KJV: send you forth as sheep
INT: Behold I send forth you as

Matthew 11:10 V-PIA-1S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
NAS: BEHOLD, I SEND MY MESSENGER
KJV: Behold, I send my messenger
INT: Behold I send the messenger

Matthew 23:34 V-PIA-1S
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς
NAS: behold, I am sending you prophets
KJV: behold, I send unto you
INT: behold I send to you

Mark 1:2 V-PIA-1S
GRK: προφήτῃ Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
NAS: BEHOLD, I SEND MY MESSENGER
KJV: Behold, I send my messenger
INT: prophet Behold I send the messenger

Luke 7:27 V-PIA-1S
GRK: γέγραπται Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν
NAS: BEHOLD, I SEND MY MESSENGER
KJV: Behold, I send my messenger
INT: it has been written Behold I send the messenger

Luke 10:3 V-PIA-1S
GRK: ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς
NAS: behold, I send you out as lambs
KJV: send you forth as lambs
INT: Go Behold I send forth you as

Luke 24:49 V-PIA-1S
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν
INT: Behold I send the promise

Acts 26:17 V-PIA-1S
GRK: οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε
NAS: to whom I am sending you,
KJV: whom now I send thee,
INT: whom I send you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649
133 Occurrences


ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
ἀπεστερημένων — 1 Occ.
ἀπεστερημένος — 1 Occ.
ἀποστερήσῃς — 1 Occ.
ἀποστερεῖσθε — 1 Occ.
ἀποστερεῖτε — 2 Occ.
ἀποστολὴν — 2 Occ.
ἀποστολῆς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page