Ἀρτέμιδος
Englishman's Concordance
Ἀρτέμιδος (Artemidos) — 3 Occurrences

Acts 19:24 N-GFS
GRK: ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς
NAS: shrines of Artemis, was bringing
KJV: silver shrines for Diana, brought no
INT: shrines silver of Artemis brought to the

Acts 19:27 N-GFS
GRK: μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς
NAS: goddess Artemis be regarded
KJV: goddess Diana should be despised,
INT: great goddess Artemis temple for

Acts 19:35 N-GFS
GRK: τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ
NAS: of the great Artemis and of the [image] which fell down from heaven?
KJV: goddess Diana, and
INT: of the great Artemis and of that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page