βασανισμοῦ
Englishman's Concordance
βασανισμοῦ (basanismou) — 3 Occurrences

Revelation 14:11 N-GMS
GRK: καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς
NAS: And the smoke of their torment goes
KJV: of their torment ascendeth up
INT: smoke of the torment of them to

Revelation 18:10 N-GMS
GRK: φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες
NAS: of the fear of her torment, saying,
KJV: the fear of her torment, saying, Alas,
INT: fear of the torment of her saying

Revelation 18:15 N-GMS
GRK: φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες
NAS: of the fear of her torment, weeping
KJV: the fear of her torment, weeping and
INT: fear of the torment of her weeping

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page