γαμησάτωσαν
Englishman's Concordance
γαμησάτωσαν (gamēsatōsan) — 1 Occurrence

1 Corinthians 7:9 V-AMA-3P
GRK: οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν κρεῖττον γάρ
NAS: they do not have self-control, let them marry; for it is better
KJV: contain, let them marry: for
INT: not they have self-control let them marry better indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page