γαμεῖν
Englishman's Concordance
γαμεῖν (gamein) — 3 Occurrences

1 Timothy 4:3 V-PNA
GRK: κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων
NAS: [men] who forbid marriage [and advocate] abstaining
KJV: Forbidding to marry, [and commanding] to abstain from
INT: forbidding to marry [bidding] to abstain from foods

1 Timothy 5:11 V-PNA
GRK: τοῦ χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν
NAS: of Christ, they want to get married,
KJV: Christ, they will marry;
INT: Christ to marry they wish

1 Timothy 5:14 V-PNA
GRK: οὖν νεωτέρας γαμεῖν τεκνογονεῖν οἰκοδεσποτεῖν
NAS: younger [widows] to get married, bear children,
KJV: that the younger women marry, bear children,
INT: therefore younger [ones] to marry to bear children to manage the house

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page