καταβαίνοντα
Englishman's Concordance
καταβαίνοντα (katabainonta) — 3 Occurrences

Revelation 10:1 V-PPA-AMS
GRK: ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
NAS: angel coming down out of heaven,
KJV: mighty angel come down from heaven,
INT: angel strong coming down out of

Revelation 18:1 V-PPA-AMS
GRK: ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
NAS: angel coming down from heaven,
KJV: another angel come down from heaven,
INT: another angel descending out of

Revelation 20:1 V-PPA-AMS
GRK: εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
NAS: an angel coming down from heaven,
KJV: I saw an angel come down from heaven,
INT: I saw an angel descending out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καρποφόρους — 1 Occ.
ἐκαρτέρησεν — 1 Occ.
κάρφος — 6 Occ.
κατ' — 85 Occ.
κατὰ — 334 Occ.
καθ' — 61 Occ.
καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page