κερδήσω
Englishman's Concordance
κερδήσω (kerdēsō) — 5 Occurrences

1 Corinthians 9:19 V-ASA-1S
GRK: τοὺς πλείονας κερδήσω
NAS: to all, so that I may win more.
KJV: unto all, that I might gain the more.
INT: the more I might gain

1 Corinthians 9:20 V-ASA-1S
GRK: ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω τοῖς ὑπὸ
NAS: so that I might win Jews;
KJV: that I might gain the Jews;
INT: that Jews I might gain to those under

1 Corinthians 9:20 V-ASA-1S
GRK: ὑπὸ νόμον κερδήσω
NAS: so that I might win those who
KJV: that I might gain them that are under
INT: under law I might gain

1 Corinthians 9:22 V-ASA-1S
GRK: τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω τοῖς πᾶσιν
NAS: weak, that I might win the weak;
KJV: that I might gain the weak:
INT: the weak I might gain these things all

Philippians 3:8 V-ASA-1S
GRK: ἵνα Χριστὸν κερδήσω
NAS: so that I may gain Christ,
KJV: [but] dung, that I may win Christ,
INT: that Christ I might gain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page