φοβηθῆτε
Englishman's Concordance
φοβηθῆτε (phobēthēte) — 7 Occurrences

Matthew 10:26 V-AMP-2P
GRK: μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν
NAS: Therefore do not fear them, for there is nothing
KJV: Fear them not
INT: Not therefore you should fear them nothing

Luke 12:4 V-AMP-2P
GRK: μου μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν
NAS: to you, My friends, do not be afraid of those
KJV: Be not afraid of them that kill
INT: of me not You should fear because of those who

Luke 12:5 V-ASP-2P
GRK: ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε τὸν
NAS: you whom to fear: fear
KJV: whom ye shall fear: Fear
INT: you whom you should fear Fear him who

Luke 12:5 V-AMP-2P
GRK: τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε τὸν μετὰ
NAS: to fear: fear the One who, after
KJV: ye shall fear: Fear him, which after
INT: whom you should fear Fear him who after

Luke 12:5 V-AMP-2P
GRK: ὑμῖν τοῦτον φοβήθητε
NAS: yes, I tell you, fear Him!
KJV: I say unto you, Fear him.
INT: to you him fear

1 Peter 3:14 V-AMP-2P
GRK: αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε
NAS: you are blessed. AND DO NOT FEAR THEIR INTIMIDATION,
KJV: be not afraid of their terror,
INT: of them not you should be afraid of neither should you be troubled

Revelation 14:7 V-AMP-2P
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε τὸν θεὸν
NAS: with a loud voice, Fear God, and give
KJV: a loud voice, Fear God, and
INT: a voice loud Fear God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page