προάγουσαι
Englishman's Concordance
προάγουσαι (proagousai) — 1 Occurrence

1 Timothy 5:24 V-PPA-NFP
GRK: πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς κρίσιν
NAS: are quite evident, going before them to judgment;
KJV: open beforehand, going before to
INT: manifest are going before to judgment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page