σφραγισάμενος
Englishman's Concordance
σφραγισάμενος (sphragisamenos) — 2 Occurrences

Romans 15:28 V-APM-NMS
GRK: ἐπιτελέσας καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν
NAS: this, and have put my seal on this
KJV: this, and have sealed to them this
INT: having finished and having sealed to them the

2 Corinthians 1:22 V-APM-NMS
GRK: ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ
NAS: who also sealed us and gave
KJV: hath also sealed us, and
INT: the [one] also having sealed us and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page