τετρακισχιλίους
Englishman's Concordance
τετρακισχιλίους (tetrakischilious) — 2 Occurrences

Mark 8:20 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων
NAS: [I broke] the seven for the four thousand, how many
KJV: among four thousand, how many
INT: to the four thousand of how many baskets

Acts 21:38 Adj-AMP
GRK: ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν
NAS: and led the four thousand men
KJV: the wilderness four thousand men
INT: wilderness the four thousand men of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page