τέταρτος
Englishman's Concordance
τέταρτος (tetartos) — 3 Occurrences

Revelation 8:12 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: The fourth angel sounded,
KJV: And the fourth angel sounded,
INT: And the fourth angel sounded [his] trumpet

Revelation 16:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν
NAS: The fourth [angel] poured out his bowl
KJV: And the fourth angel poured out
INT: And the fourth poured out the

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος
NAS: chalcedony; the fourth, emerald;
KJV: a chalcedony; the fourth, an emerald;
INT: chalcedony the fourth emerald

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page