ὑποπόδιόν
Englishman's Concordance
ὑποπόδιόν (hypopodion) — 7 Occurrences

Matthew 5:35 N-NNS
GRK: γῇ ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν
NAS: by the earth, for it is the footstool of His feet,
INT: earth because [the] footstool it is [for] the

Luke 20:43 N-ANS
GRK: ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
NAS: YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET.'
INT: enemies of you [as] a footstool of the feet

Acts 2:35 N-ANS
GRK: ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
NAS: YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET.'
INT: enemies of you a footstool of the feet

Acts 7:49 N-NNS
GRK: δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
NAS: AND EARTH IS THE FOOTSTOOL OF MY FEET;
INT: also [the] earth a footstool of the feet

Hebrews 1:13 N-ANS
GRK: ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
NAS: YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET?
KJV: enemies thy footstool?
INT: enemies of you [as] a footstool for the feet

Hebrews 10:13 N-ANS
GRK: ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
NAS: BE MADE A FOOTSTOOL FOR HIS FEET.
KJV: be made his footstool.
INT: enemies of him [as] a footstool for the feet

James 2:3 N-ANS
GRK: ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου
NAS: or sit down by my footstool,
KJV: under my footstool:
INT: under the footstool of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page